بانك مشکلات اجتماعي ايران

تحقيق

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


تحقيق  


عنوان فارسي: دهه بزرگداشت حساب صد امام (ره) و سالگرد تاسيس بنياد مسكن

عنوان لاتين:

تاريخ ارائه: 1375

محل دستيابي: سازمان صدا و سيما، مركز تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه اي 

نوع تحقيق: كاربردي 

مقالات تحقيق  

موضوعات مرتبط


مجري (مجريان): غلامرضا ذاكري , ساير آثار    

مقالات تحقيق:  

كتابهاي تحقيق:  

محل اجرا: -  


کليد واژه: بنياد مسكن HOUSIG FOUNDATION,مسكن HOUSING,بزرگداشت HONORING,حساب 100 امام (ره) NO.100 IMAM ACCOUNT,انقلاب اسلامي ايران,ISLAMIC REVOLUTION OF IRAN,خميني، روح الله KHOMEINI, ROOHOLLAH 

چكيده: به دستور امام خميني (ره) در 21 فروردين 1358 بنياد مسكن آغاز به كار كرده در تاريخ1366/9/17 مجلس شوراي اسلامي اساسنامه قانوني اين نهاد را تصويب كرد كه از وظايف آن مي توان تفكيك و و اگذاري زمين روستائي، توزيع وام قرض الحسنه، مسكن روستائي، انجام مطالعات منطقه اي و بازسازي مناطق آسيب ديده را نام برد. همزمان با جنگ تحميلي بنياد بازرساني در مناطق جنگزده از سال 1361 شروع به كار كرد و در پنج استان بيش ازسي هزار عمليات احداثي اجرا نمود. مناطق آسيب ديده از حوادث طبيعي نيز مورد عملياتسازندگي بنياد قرار گرفت. بنياد در جهت ارتقاي سطح كيفي، در كنار عمليات اجرايي، طرحهاي تحقيقاتي خود را نيز در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، فني و مهندسي ادامه داد.هر گونه اقدام براي تهيه طرحهاي شهري و روستايي، با بازسازي بناها و تجهيزات زيربنايي و روبنايي به مطالعات منطقه اي نيازمند است. و از اين طريق مي توان استقرار، اندازه و ارتباط طبيعي و منطقه اي را بين كانونهاي زيستي ارزيابي كرد. مهمترين وجه بهبود منابع انساني در هر سازمان علاوه بر اهداف، توليد، آموزش صحيح كاركنان است. بنياد نيز آموزش داراي سابقه طولاني است. بزرگداشت دهه حساب صد امام از 21 تا 30 فروردين سال 1359 آغاز شد و رهبر معظم انقلاب در سالروز افتتاح حساب صد امام يك ميليون تومان به اين حساب كمك نمودند. مسكن يكي از نيازهاي اساسي و مشكلات اوليه بشر است. مسكن تنها يك سرپناه نيست بلكه داراي ابعاد گوناگون اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي است وبايد با شئون اجتماعي خانواده متناسب باشد. اصلي سي و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، داشتن مسكن متناسب با نياز را حق هر فرد و خانواده ايراني دانسته و دولت را موظف كرده است كه با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمند ترند به خصوص روستانشينانو كارگران كه اكثر افراد جامعه را تشكيل مي دهند، زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند كه در اين زمينه فعاليت هاي چشمگيري در كارنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي وجود دارد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.