بانك مشکلات اجتماعي ايران

تحقيق

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


تحقيق  


عنوان فارسي: مقايسه شيوه هاي فرزند پروري و جو عاطفي - رواني ميان خانواده هاي بد سرپرست ‹ كودكان مبتلا به اختلال رواني ‹ كودكان عادي

عنوان لاتين:

تاريخ ارائه: 1382

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

نوع تحقيق:  

مقالات تحقيق  

موضوعات مرتبط


مجري (مجريان): سيدجلال صدرالسادات استاديار دكترا مددكاري اجتماعي , ساير آثار    

مقالات تحقيق:  

كتابهاي تحقيق:  

محل اجرا: - علوم بهزيستي و توانبخشي -  


کليد واژه:  

چكيده: اين طر ح با شماره 54-82 در معاونت پژوهشي دانشگاه موجود مي باشد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.