بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نقش خانواده، مدرسه، جامعه در جلوگيري از پيدايش و گسترش اعتياد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1380


سمينار: بررسي علل فرهنگي و اجتماعي گرايش جوانان به مواد مخدر 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سيداحمد زرهاني كارشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: سه نهاد فرهنگ ساز خانه و مدرسه و جامعه هر كدام نقش موثري در جلوگيري از رواج اعتياد دارند. الف) نقش خانه : 1- تعليم و تربيت درست و دادن آگاهي به فرزندان: شخصيت كودك و نوجوان متاثر از رفتار پدر و مادر مي باشد و پدر و مادراني كه آشنا با موازين تعليم و تربيت اسلامي، رواشناسي رشد و ساير علوم تربيتي باشند به آنان آگاهي داده و آنان را سلامت از تنگناها عبور ميدهند و باعث مي شوند آنان با احساس مسئوليت و تعقل و تفكر در برابر بحرانها از خود درايت بيشتري نشان دهند. 2- حفظ كرامت فرزندان و احترام به آنها تا صاحب عزت نفس و وجاهت معنوي شوند. 3- پاسخگويي به نيازهاي رواني فرزندان نيازهايي چون پذيرفتگي، نياز به موفقيت، نياز به تعلق جمع بايد توسط پدر و مادر تشخيص داده شده و تامين شوند. 4- ايجاد ارتباط كلامي با فرزندان و گسترش فضاي همدلي - تا به دلهاي هم راه يابندو اگر جوان در معرض آسيب قرار گرفت راهي براي ارتباط وجود داشته باشد. 5- نظارت بر انتخاب دوستان و معاشرت فرزندان - اوليا بايد با بصيرت معيارهايي به فرزندان بدهند تا در انتخاب دوست به بيراهه نروند. ورود والدين در روند طبيعي به دنياي معاشرت و دوستي فرزندان و ارزشيابي روابط اجتماعي آنان نقش مهمي در اصلاح فرهنگدوست يابي دارد. 6- برنامه ريزي براي احياي اوقات فراغت فرزندان پدر و مادر بايد با واقع بيني راهمناسبي براي اشتغال و سرگرمي جوانان فراهم آورند. 7- پرورش قوه خلاقيت فرزندان بچه هاي خلاق نيازمند طرح و برنامه براي شكوفايي استعدادهاي خود هستند. كه در اين زمينه بايد اولياء و مدرسه امكاناتي نظير كتاب، مجله،اسباب بازيهاي فكري در دسترس آنان قرار داده و به پرسشهاي آنان با حوصله پاسخ دهند. ب) نقش مدرسه : نقشهاي متعددي دارد از آن جمله : گسترش برنامه هاي فوق برنامه، استفاده از تكنولوژي آموزشي در معرفي انحرافات اجتماعي، ايجاد ارتباط با خانه، آموزش خانواده، شناخت و ارجاع دانش آموزان ناهنجار به مراكز مشاوره، واگذاري مسئوليت به دانش آموزان، گسترش تربيت بدني و هنر، مراقبت بر افراد آلوده حاشيه مدرسه، توجه به تفاوتهاي فردي، سازماندهي فعاليتهاي سالم و مفرح وشاد، تشكيل جلسات پرسش و پاسخ، حمايت از خلاقيتها، نجات دانش آموزان آلوده به اعتياد، حمايت از دانش آموزان فقير، حمايت علمي و پزشكي از افراد افسرده و منزوي، شناسايي والدين معتاد و مصونيت فرزندان آنان، حمايت از دانش آموزاني كه ولي آنان به جرم قاچاق مواد مخدر در زندانها بسر مي برند، تشكيل ميز گرد شناخت آسيبهاي اجتماعي، معرفي پيامدهاي اعتياد در قالب شعر و قصه و تئاتر و ... ج) نقش جامعه : اهم نقشهاي بازدارنده جامعه بقرار زير است : 1- دانشگاهها: بايد در زمينه اعتياد تحقيقات گسترده داشته و به مديران اجرايي راهكارها را ارائه دهند. 2- رسانه هاي گروهي : از پخش فيلم و سريالها و داستانهايي كه جوانان را به خشونت سوق ميدهد اجتناب كنند و به آنان آگاهي هاي لازم را بدهند 3- قوه قضائيه : سالم سازي محيط زندانها و جدايي زندانيان تازه كار با مجرمان حرفهاي و دادرسي عادلانه از وظايف اين قوه است. 4- وزارت امور خارجه : تشريح موقعيت جغرافيايي ايران و جلب حمايت مادي و معنوي سازمان ملل متحد. 5- ارتش، سپاه، نيروي انتظامي: بستن مرزها و استفاده از امكانات مدرن از وظايف آنهاست. 6- نهادهاي حمايتي، امدادرسان : برنامه ريزي براي درمان معتادان و حمايت از خانواده هاي آنان. 7- سازمان مديريت و برنامه ريزي و مجلس : ايجاد فرصتهاي شغلي. 8- قواي سه گانه: جلوگيري از تضادها و تنشها در چارچوب قانون اساسي و حفظ امنيت ملي و جلوگيري از گسترش ياس عمومي. 9- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، حوزه هاي علميه و نهادهاي فرهنگي و آموزشي : حركتدر مسيري تكاملي و عدم ارائه الگوهاي رفتاري متناقض. وزارت فرهنگ وارشاد مي تواند با دعوت از نويسندگان و فيلم سازمان و اعطاي امتيازاتبه آنان به غناي فضاي فرهنگي جامعه كمك كند و به آثار فرهنگي و هنري در جهت مبارزهبا اعتياد جوايزي را اعطاء كند. 10- وزارت كشور، وزارت اطلاعات و امور خارجه : مهار طالبان در صدور ترياك و هروئين. 11- نويسندگان، فيلم سازان و هنرمندان: آفرينش هنرهاي سازنده و دادن آگاهي با زبانهنري. 12- سازمان تربيت بدني و نهادهايي مشابه: توسعه فضاهاي ورزشي و ورزش همگاني. 13- دولت و نهادها خيريه : تسهيل ازدواج و تهيه امكانات ازدواج. 14- علماي دين : ارشاد و روشنگري نسل جوان با رعايت اصل جوانگرايي و تاليف قلوب واستحكام پايه هاي معنويت آنان. 15- سياستمداران و سخنوران : تزريق نشاط و اميد و خودداري از سخنان التهاب آميز كهباعث انزوا و نااميدي جوانان مي شوند. 16- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي : گسترش مراكز درماني و بازپروري. 17- نيروهاي انتظام 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.