بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: ايدز

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: مهر 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): آزاده شيرين زاده , ساير آثار  

شماره صفحه: 17 

شماره نشريه: 3و4 

نشريه داخلي: مجله علمي دانشگاه ع پ بيرجند 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: نام بيماري (AIDS) ،از حروف اول كلمات Acquired Immuno Defciency Syndrome گرفته شده و معني آن نقصي ايمني اكتسابي است. عامل اين بيماري ،ويروسي است به نام ويروس((HIV)) كه حروف اول كلمات-Human Immunodeficiency Virus مي باشد.اين ويروس به سيستم دفاعي بدن حمله كرده و باعث اختلال در فعاليت آن مي گردد. سلولهايي كه بيش از همه دچار اختلال مي شوند،لنفوسيتها(جز، گلبولهاي سفيد)هستند. دو نوع اصلي اين ويروس عبارتند از: HIV 1 همان ويروس جهانگير ايدز است. HIV2 مسوول بيماري در برخي از مناطق آفريقا مي باشد. ويروس ايدز در مقايسه با ساير ويروسهايي كه از طريق تماس جنسي بيماري ايجاد مي كنند،دوام كمتري دارد بنابراين ميزان سرايتش از ساير بيماريهاي مقاربتي كمتر است و ليكن به علت عوارض زياد و غير قابل درمان،بايد در پيشگيري از آن دقت بيشتري كرد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.