بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي وضعيت اعتياد به مواد مخدر در ميان زندانيان داراي تحصيلات دانشگاهي زندان هاي استان تهران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: مرداد 1383


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ايرج اسماعيلي , ساير آثار   سعيد صفاتيان , ساير آثار   مرتضي متولي خامنه , ساير آثار   لطف الله محسني , ساير آثار  

شماره صفحه: 52 

شماره نشريه: 29 

نشريه داخلي: ماهنامه اجتماعي فرهنگي آموزشي اصلاح و تربيت 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: پيشگفتار: اعتياد پديده اي است كه از زمان هاي دور در جوامع مختلف بشري وجود داشته و در حالحاضر نيز به موازات پيشرفت هاي علمي و افزايش غير قابل ترديد سطح شعور و اگاهي مردم،همچنان در حال گسترش است و هر ساله افراد زيادي را به دام خود مي اندازد.به اين دليل پديده اي مخرب تلقي مي شود كه ،در كمين انسانهاست و در صدد محو و نابودي گرانمايه ترين و پر ارزش ترين سرمايه جوامع انساني يعني جوانان و از جمله قشر تحصيل كردهآنان است و ايشان را در چنگال عوارض سوئ خود گرفتار مي كند.اعتياد فقط نبه شخصي و فردي ندارد،بلكه ،آسيب جدي اجتماعي محسوب مي شود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.