بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تاثير وضعيت اقتصادي - اجتماعي بر بقاي عمر افراد مبتلا به ايدز

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1379


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): جميله مهديزاده , ساير آثار  

شماره صفحه: 34 

شماره نشريه: 17 

نشريه داخلي: بهداشت خانواده 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مطالعات قبلي در مورد ارتباط بين وضعيت اقتصادي - اجتماعي و بقاي عمر اشخاص مبتلا به ويروس نقص ايمني انسان (HIV) نتايج ضد و نقيضي به بار أورده است.براي بررسي بيشترموضوع،نويسندگان اين مقاله اطلاعاتي را در مورد 18167 نفر از ساكنين سيزده ساله يابالاتر سانفرانسيسكو و كاليفرنيا كه بين اول ژانويه 1985 و 31 دسامبر 1995 مبتلا به سندرم HIV بودند،مورد بررسي و أزمايش قرار دادند.سه معيار أماري معتبر أمريكا براساس مقياسهاي وضعيت اقتصادي - اجتماعي مورد استفاده قرار گرفت:فقر،طبقه شغلي غالبو سطح تحصيلي.ميانگين اطاله عمر اشخاصي كه در شرايط يكساني به سر مي بردند شبيه بود:اشخاصي كه از لحاظ فقر در سطح مشابهي بودند(22 ماه)،كساني كه در أمد بالاتري داشتند(23 ماه)،افرادي كه طبقه شغلي يكسان داشتند(22 ماه)،كساني كه وضعيت حرفه اي مشابهيداشتند(23 ماه)،افرادي كه داراي سطح تحصيلي پايين بودند(23 ماه)و اشخاصي كه از سطحتحصيلي بالاتر برخوردار بودند (23 ماه).پس از تفكيك جنسيت،سن ،نژاد،گروه در خطر ايدز، محل تشخيص بيماري ايدز ،زمان تشخيص ،شاخص ها و نشانه هاي بمياري،ارتباطي بين بقاي عمر افراد و مبتلا به ايدز ،ممكن است به مرگ و مير زياد ناشي از بيماري ايدز دردوره قبل از پيدايش درمان موثر ضد رتروويرال و يا دسترسي يكسان به مراقبت در سانفرانسيسكو مربوط باشد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.