بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: اعتياد، ازدواج و طلاق

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1380


سمينار: بررسي علل فرهنگي و اجتماعي گرايش جوانان به مواد مخدر 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محبوبه والياني كارشناسي ارشد مامايي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: علل اعتياد به مواد مخدر متعدند ولي به طور كلي بدو دسته شخصي علل زمينه ساز و عللمحرك تقسيم مي شوند. علل زمينه ساز عواملي هستند كه شرايط مساعدي را براي آغاز انحراف فراهم مي سازند مثل پايبند نبودن به خانواده، به يك نظام ارزشي خاص و صحيح اقتصادي اخلاقي، فرهنگي و ... كه در مجموع شكلي از خانواده از هم پاشيده را ترسيم ميكند. نمونه هايي از اين عوامل عبارتند از : 1- مصرف بيش از حد و نابجاي داروهاياعتياد آور بوسيله والدين 2- استفاده مكرر از داروهاي تخدير كننده كه كنجكاوي كودكان و نوجوانان را بر مي انگيزد 3- محيط نامطلوب خانواده (خانواده از هم پاشيده ناشياز طلاق، مرگ يا غيبتهاي طولاني والدين) 4- محيط متشنج خانواده ناشي از ناسازگارهايوالدين 5- تبعيض بين فرزندان، عدم وجود مهر و محبت و دلگرمي 6- اعمال تنبيه و عدماجراي انضباط منطقي 7- تضاد در شيوه هاي تربيتي فرزندان 8- فقر خانواده 9- ناتواني والدين در تصميم گيري، هرج و مرج، بي ثباتي و آزادي مطلق در خانواده، علل محركي كه فرد را به سوي اين انحراف سوق ميدهد، شامل نارضايتي از شرايط موجود و يا شكست و ناكاميهاي پياپي است در واقع اعتياد يك نوع مكانيزم دفاعي است كه برخي جهت فرار از عذاب و موقعيت رنج آور خود بدان متوسل ميشوند. مصرف مداوم مواد مخدر، ترك ناگهاني و يا كاهش مصرف مواد پس از ايجاد وابستگي نسبتبه دارو سبب اختلالاتي مي گردد كه شامل بي قراري، اضطراب، افسردگي، خستگي مفرط، عدمتمركز افكار، حالات گيجي و مشكلت گوارشي ميباشد. تاثيرات اعتياد بر ازدواج : چنانچه زن باردار معتاد باشد جنين او در رحم تحت تاثيرداروها و تراتوژنها قرار خواهد گرفت و هر داروئي كه بتواند اثر تراتوژني بر جاي گذارد قادر است كاهش رشد داخل رحمي جنين را ايجاد كند. نوزادان متولد شده از مادران الكلي اغلب دچار سندرم جنين الكلي هستند كه اين سندرمبا كاهش رشد پيش و بعد از تولد عقب ماندگي ذهني، اختلالات رفتاري و نماي غير طبيعيصورت، ناهنجاري قلب و نقايص مغزي و ناهنجاريهاي سيسم ادراري - تناسلي همراه است. توتون باعث اختلال جنين مي شود و اين ثر به طور مستقيم با تعداد سيگارهاي مصرف شدهارتباط دارد. مرفين به سرعت از جفت عبور ميكند و اعتياد مادر به مرفين سبب بوجود آمدن سندرم محروميت در نوزاد مي شود. هروئين نيز به سرعت از جفت عبور مي كند و ظرف يكساعت غلظت آن در بافتهاي جنيني بهمقادير قابل توجهي ميرسد قطع مصرف توسط مادر، سندرم محروميت در جنين را ايجاد مي كند. لذا احتمال مرگ جنين وجود دارد. ترياك يك داروي ضد اسهال مخدر است و در گروه B داروها قرار مي گيرد. مصرف اين دارو در سه ماه اول بارداري باعث بروز ناهنجاري مادرزادي ميشود.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.