بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: باورهاي غلط در مورد مواد مخدر

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1380


سمينار: بررسي علل فرهنگي و اجتماعي گرايش جوانان به مواد مخدر 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حميرا قزويني نژاد كارشناسي ارشد مشاوره , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: يكي از آسيب هاي اجتماعي كه جامعه ما به آن مبتلا گرديده و براي گروههاي مختلف مردممشكل ايجاد كرده، پديده اعتياد به مواد مخدر است. اعتياد به داروهاي مجاز و غير مجاز در چند دهه گذشته بسيار فراگير شده است و حاكي از بروز يك مشكل جدي در سلامت جسمي، رواني و اجتماعي است. علل شيوع اعتياد پيچيده و متعدد بوده و بنا بر ويژگيهاي جوامع مختلف، تفاوتهاي قابل ملاحظه اي دارد. از آنجائي كه مبارزه با عرضه مواد مخدر و درمان معتادان با مشكلات زيادي مواجه است، ليكن انجام فعاليتهاي پيشگيري در كنار ساير تلاشها مي تواند به مبارزه با اعتياد شكل ديگري بخشد. پيشگيري شامل اقدامهايي است براي كاهش عواملي كه افراد را در معرض خطر قرار مي دهدو افزايش عواملي كه افراد را از مصرف مواد مخدر حفظ مي كند. مهمترين شيوه هاي پيشگيري از اعتياد عبارتند از : - آگاه كردن جامعه از خطرات و مضرات مواد مخدر - افزايش مهارتهاي زندگي، مهارت حل مشكل، مقابله با مشكل و ... - هدفمندي در زندگي و شناخت ارزشهاي فردي، اجتماعي و مذهبي - شناخت باورهاي غلط نسبت به مصرف مواد مخدر در اين مقاله تاكيد بيشتر بر روي باورهاي غلط در مواد مخدر مي باشد. باورها مي توانند نيروهاي سازنده و يا مخرب باشند. انسان داراي قدرت عجيبي است كهمي تواند هر يك از تجربه هاي زندگي خود را طوري معنا و تفسير كند كه مايه ضعف و نابودي وي شود و يا بر عكس طوري تعبير كند كه زندگي او را نجات بخشد. عقيده و ايمان تنها بر عواطف و اعمال ما اثر نمي گذارد بلكه مي تواند يك لحظه حتيوضعيت جسماني ما را عوض كند. بطور مثال ايمان مي تواند حتي اثرات دارو را در بدن زايل سازد. پژوهش هاي گسترده نشان دادهاست كه تاثير دارو نه تنها ناشي از خواص شيميائي آن نيست، بلكه اعتقاد بيمار به اثربخشي و مفيد بودن دارو نيز عامل بسيار مهمي است. در مورد مصرف مواد مخدر، ترياك نيز بعنوان يك دارو جهت تسكين و درمان بعضي بيماريها مصرف شده است. از جمله اين بيماريها مي توان از فشار خون بالا، مرض قند، انواع دردها بخصوص دردهاي مزمن و حتي سرماخوردگي نام برد. همچنين ترياك را وسيله اي جهتپائين آوردن چربي خون، جلوگيري از سكته هاي مغزي و قلبي و درمان توانائيهاي جنسي وافزايش لذت جنسي تجويز كرده اند، در حاليكه مصرف ترياك در چنين موارد نه تنها به درمان اينگونه امراض پاسخ نمي دهد بلكه بعنوان يك اعتقاد غلط موجب اعتياد مي گردد. اعتقادات غلط بزرگترين دشمنان ما هستند و خسارات و زيان هاي فراواني را در زندگي موجب مي شوند. مثلا" اگر معتقد باشيم كه ((من آدم بدبختي هستم و براي درد كشيدن آفريده شده ام)) ديگر قدرت مقابله با غم و اندوه را نخواهيم داشت. اما وقتي باور كنيم كه غصه خوردن به ما ارزش مي دهد، ما را در نظر ديگران انسانهاي با شعورتر و مهربانتري جلوه مي دهد، غم و اندوه ياور و مونس ما خواهد شد و حتي در حوادث جزئي بر ما چيرهمي شود، از طرف ديگر چنانچه باورهاي ما بر اساس حمايت و پشتيباني از ما بنا شده باشند، مي توانند موجب پيشرفت و خوشبختي ما شوند. اعتقاد به اينكه ((فردا روشن است و آينده بهتر خواهد شد)) و يا اعتقاد به اينكه ((ما قادر به كنترل احساساتمان هستم))، همگي اعتقاداتي است كه نتايج عالي به بار مي آورد، حتي زماني كه شفا يافتن غير ممكن بنظر مي رسد، اميد به شفا ممكن است، شفابخش شود. حال در اينجا به چندين باور غلط كه در بين مردم بخصوص معتادين است اشاره مي كنيم: 1- باور غلط درماني كه در بالا نيز به آن اشاره شد مانند پائين آوردن چربي خون و ... كه نه تنها به اين امراض پاسخ نمي دهد بلكه بعنوان يك باور غلط موجب اعتياد نيزمي گردد. 2- باور غلط ديگر تسكين درد مانند: كمر درد، گوش درد، دندان درد و ... 3- باور غلط كه مي توان مواد را با هم جايگزين كرد كه البته اين باور غلط در تهرانبيشتر شايع است. مثلا" كسي كه تا بحال ترياك مصرف مي كرده، حالا مي تواند الكل راجايگزين نمايد و مي گويند الكل مواد را مي شويد و از بين مي برد. 4- باور غلط ديگري كه خصوصا" در بين پزشكان كه در كار درمان هستند وجود دارد، ايناست كه فكر مي كنند بيماري اعتياد را مي توان تنها با ترك جسماني از بين ببرند.در صورتيكه سم زدائي (ترك جسماني) كوچكترين جزء برنامه ترك است. 5-باور غلط كه بيكاري باعث اعتياد مي شود. در صورتيكه همانطور كه مي دانيم فرد معتاد است كه بيكار هم مي شود و در واقع اعتياد باعث بيكاري مي شود. 6- باور غلط كه استفاده از مواد مخدر در مشاغلي نظير رانندگي يا شبكاري از خواب آلودگي جلوگيري مي كند. و يا رانندگي پس از مصرف مواد مخدر بسيار ايمن تر است اينها همگي از باورهاي غلط است. زيرا مصرف مواد مخدر در درك فرد تاثير مي گذارد و اين تاثير احتمال تصادف را هنگام رانندگي افزايش مي دهد. 7- باور غلط د 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.