بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نگاهي به كودك آزاري و راههاي پيشگيري از آن در ايالات متحده

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1383


سمينار: همايش كودك آزاري 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فاطمه شعاعي مربي كارشناسي ارشد آموزش و پرورش , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: هر جامعه اي اميدوار است و انتظار دارد كه كودكانش در بزرگسالي بتوانند در بهتر شدنآن جامعه موثر باشند.با وجود اين از دادن حقوقي كه كودكاني را قادر به ادامه حيات،رشد كامل و شركت در فعاليتهاي مختلف مي كند،دريغ مي شود. كودكاننهم در كشورهاي در حال رشد و هم در كشورهاي صنعتي هر روز با زدو خوردهاي خياباني،تحت فشار قرار گرفتن به منظور استفاده كردن از مواد مخدر ،سوئ استفاده جنسي وتجاوز درگيرند و مجبورند آن را تحمل بكنند. با توجه به تجربه هاي باليني،مشكل خشونت و كودك آزاري به صورت تسلسلي به نوعي ،نسلهاي بعدي را نيز تحت تاثير قرار مي دهد.لذا برخورد با كودك آزاري كه فراتر از برخوردهاي جسمي تعريف مي شود و به صورت جرمي پنهان اتفاق مي افتد،چالشي همه جانبه را ميطلبد.در اين مقاله پس از تعريف مختصري از مفاهيم ،گذري اجمالي بر پديده كودك آزاريو راههاي پيشگري از آن در ايالات متحده خواهيم داشت. كودك آزاري در آمريكا ماه آوريل در آمريكا ماه پيشگيري از كودك آزاري ناميده شده و هر سال به اين مناسبتدر آن كشور برنامه هاي مخصوص اجرا مي شود. در سال 2000 ميلادي در حدود 2 ميليون گزارش در كودك آزاري (در انواع مختلف)به ثبترسيده است.در واقع 2/7 ميليون قرباني كودك قرباني خشونت بوده اند. اين اعداد تقريباً رقم 12/2 كودك در هر 1000 كودك زير 18 سال را نشان مي دهد (وزارت بهداشت و خدمات انساني آمريكا2002) گزارش سالانه مركز ملي اطلاعات كودك آزاري آمريكا نشان مي دهد كه كودك آزاري در سالهاي 1990 تا 1993 افزايش يافته است. پيشگيري پيشگيري در فرهنگ به معناي "توقف و يا جلوگيري از يك حادثه " است.پيشگيري مي توانداز حوادث اجتماعي ناگوار جلوگيري كند،زندگيها را نجات دهد و به بهبود و سلامتي افراد و خانواده ها كمك مي كند. در تاريخ برنامه هاي پيشگيري در آمريكا،3 مورد مهم ديده مي شود: 1- بازديد از منازل و خانواده ها 2- برنامه هاي آموزشي براي پدران و مادران 3- برنامه هايي كه در مدارس انجام مي شود. تحقيقات و بررسيها نمايانگر آنست كه هر سه برنامه موفقيت نسبي داشته اند. عوامل و ريشه هاي كودك آزاري را مي توان به 3 دسته تقسيم كرد: 1-كودك 2-خانواده 3-محيط عوامل پيشگيري 1-حقوق مربوط به كودك 2-عوامل مربوط به والدين و خانواده 3-عوامل محيطي و اجتماعي فاكتورهاي حمايتي رايج براي كودك آزاري: 1-فاكتورهاي حمايتي كودك -سلامت جسماني -بهره هوشي بالاي متوسط -سرگرميها و علائق -عوامل شخصيتي -خلق و خوي ملايم -احساس خود ارزشمندي -ارتباطات اجتماعي خوب -نظم و ترتيب -سرگرميها و علايق 2-فاكتورهاي حمايتي والدين و خانواده -ارتباط گرم،مثبت و امن بين والدين و كودك -قوانين و مقررات مشخص خانواده براي كودك -رابطه با ثبات كودك با والدين -تحصيلات بالاي والدين 3-فاكتورهاي حمايتي،اجتماعي و محيطي -موفقيت اجتماعي-اقتصادي متوسط به بالا -دسترسي به خدمات بهداشتي و سرويسهاي اجتماعي -شرايط شغلي با ثبات شغلي والدين -داشتن خانه مناسب وراحت -شركت خانواده در مراسم مذهبي  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.