بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: ايدز و راههاي پيشگيري از آن

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1379


سمينار: همايش توسعه اجتماعي استان كرمانشاه 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): آذر رفيعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: ايدز يا سندرم نقص اكتسابي ايمني بدن ،يك بيماري معمولاً كشنده و ناشي از يك روتروويروس به نام ويروس نارسايي ايمني انسان(HIV) مي باشد.اين ويروس سيستم دستگاه ايمنيانسان را در هم شكسته و قرباني خود را در برابر عفونتهاي فرصت طلب مرگبار آسيب پذير كرده يا اختلالات عصبي و يا بدخيمي هاي غير عادي را ببار مي آورد. در بين اشكالويژه ،كساني هستند كه احتمالاً در طول زندگي آلوده مي مانند.اين بيماري در پايان قرن بيستم جهانيان را يكباره متوجه ساخت به نحوي كه سازمانهاي بهداشتي از جمله WHO بابسيج نيروهاي متخصص از يك سو و صرف بودجه هاي هنگفت از سوي ديگر در پي شناسايي عامل ايجاد كننده ،مسائل اپيدميولوژيكي و كوشش در جهت پيشگيري و راهي جهت درمان موثر اين بيماري پرداختند.اين بيماري براي اولين بار در سال 1981 شناسايي و ديري نپاييد كه در سراسر دنيا گسترش يافت. اين بيماري مي تواند بدون نشان دادن علائم ،تنها بعلت داشتن دوره كمون طولاني قريب به ده سال بنحوي مرموز و اسرار آميز هزاران انسان را به كام مرگ فرو كشد. اين بيماري اساساً يك بيماري دستگاه ايمني بدن است و به دنبال آلوده شدن عوارضي بتدريج ظاهر مي شود كه به تباهي كلي فعاليتهاي ايمني منتهي مي گردد و اين تباهي تا آنجا پيش مي رود كه فرد مبتلا در مقابل هر گونه عفونتي ناتوان است و گاهي نيز عوارض بيماري صرفاً با ضايعات عصبي جلوه مي كند. تشخيص اين بيماري شامل سه نوع(تشخيص باليني - آزمونهاي غربالگري- جداسازي ويروس)ميباشد كه از ديدگاه WHO تشخيص باليني به معناي وجود حداقل دو نشانه ماژور همراه بايك نشانه مينور دليل بر ابتلاي بيمار به ايدز مي باشد.نشانه هاي ماژور شامل كاهش وزن(بيش از 10%) اسهال مزمن(بيش از يك ماه) و تب طولاني (بيش از يك ماه) ونشانه هاي مينور شامل سرفه پايدار(بيش از يك ماه)،درماتيت منتشره همراه با خارش،زوناي عود كننده،كانديديازيس دهان و حلق،عفونتهاي حاد مزمن تبخالي،بزرگ شدن غدد لنفاوي بدن است.آزمونهاي غربالگري نيز به دنبال شناسايي موارد مثبت واقعي است و جداسازي ويروس كه HIVرا با لنف ياخته هاي كشت شده مي توان مشخص نمود. از نظر عوامل مربوط به ميزبان مي توان گفت كه آلودگي بيشتر در گروه سني 20 تا 49 سال و بيشتر در مردان رخ مي دهد و گروههاي در معرض خطر شامل مردان همجنس باز و دو جنس باز و طرفهاي جنسي آنها(از جمله زنان بدكاره)،معتادان به مواد مخدر تزريقي،گيرندگان خون و فراورده هاي آنها،مبتلايان به هموفيلي و مراجعين به درمانگاههاي مراقبت ازبيماريهاي آميزشي. بر اي انتقال بيماري پنج اصل لازم است :منبع عفونت ،ناقل يا مكانيسم انتشار،آمادگيو استعداد ميزبان،راه مناسب خروج از منبع عفونت و راه مناسب ورود در ميزبان مستعد.و به طور كلي اينكه HIV از بسياري از مايعات بدن شخص آلوده جدا شده ولي خون،مايع مني و ترشحات دستگاه تناسلي و شير مادر در انتقال نقش دارند و مطالعات اپيدميولوژيكيدر جهان دلالت بر سه راه عمده انتقال داشته اند،تماس جنسي ،سرايت از راه خون فراورده هاي آن و انتقال از مادر به جنين .همچنين تا كنون دلائلي مبني بر انتقال از طريقحشرات،غذا آب و هوا،توالت فرنگي،استخر، ظروف و لگن مشترك بدست نيامده است.و بطور خلاصه اينكه HIV در اثر برخوردهايي از شخصي به شخص ديگر انتقال نمي يابد و انتشار آنناشي از رفتار انساني كه كاملاً در اختيار و كنترل و قرار دارد و از طريق كنترل اعمال جنسي،غربالگري خون قبل از انتقال و پرهيز از مصرف مجدد سرنگ و سرسوزن و يا استفاده اشتراكي از سرنگ و سرسوزن مي تواند بطور قابل ملاحظه اي از انتقال آن جلوگيري وانتشار آنرا متوقف ساخت.و عليرغم اينكه در جهت يافتن روشها مناسب براي درماني بيماري ايدز تلاشهاي زيادي صورت گرفته است ولي متاسفانه تاكنون نتيجه اي عايد نشده است. با توجه به اهميت بيماري واينكه هيچ واكسن و درمان مناسبي براي كنترل آن وجود ندارد لذا نتيجه گرفته مي شود كه بمنظور پيشگيري و مبارزه با ايدز راههاي زير مي بايستمورد توجه خاص واقع شود : آموزش بهداشت - بهترين و موثرترين وسيله براي كنترل بيماري است مشروط بر اينكه كلجامعه را تحت پوشش قرار دهد و بدين ترتيب است كه مردم مي توانند راه نجات زندگي خودرا برگزينند،آموزش مي توانند شامل موارد زير باشد: پايبندي به اصول اخلاقي و پرهيز از بي بند و باري جنسي،عدم استفادهاز مسواك و تيغاصلاح مشترك ،عدم استفاده از سرنگ و سر سوزن مشترك،جلوگيري از بارداري زنان آلوده به HIV،عدم استفاده از وسائلي مانند گوش سوراخ كن،سوزن خالكوبي و طب سوزني كه قبلاًاستريل نشده باشند.و نيز بايد به مسافرين علي الخصوص آندسته از مسافريني كه به مناطق آلوده مسافرت مي كنند نكات زير را آموزش داد: - نداشتن ارتباط جنسي به هر شكلي،بخصوص با زنان منحرف كه خود از مهمترين گروههاي مبتلا به اي 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.