بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: ايدز و اثرات آن بر توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1379


سمينار: همايش توسعه اجتماعي استان كرمانشاه 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): علي صداقتي خياط جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: از اوايل دهه 1980 كه اولين مورد بيماري ايدز شناسايي شد تاكنون كه اخبار مربوط بهاين بيماري در بسياري از اوقات سرلوحه اخبار رسانه ها قرار مي گيرد،حدود دو دهه ميگذرد.ليكن علي رغم تلاش فراوان دانشمندان علوم پزشكي ،تاكنون دارو و يا واكسني كه بتواند بطور كاملاً موثر و همگاني مورد استفاده قرار گيرد،براي اين بيماري در دسترسنمي باشد. عوارض ايدز اعم از بيماري،مرگ و مير و مشكلات اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي ناشي از آنچنان همه اركان جامعه را به چالش مي كشد كه به جرات مي توان گفت هيچ بخشي از بخشهاي توسعه از آن مصون نيست. بيماري ايدز كه از راههايي مانند 1-آميزشي جنسي با افراد آلوده 2-تزريق با سرنگهايآلوده و يا زخم و خراش با هر ابزار برنده آلوده 3- انتقال از مادر آلوده به نوزاد4-دريافت خون و فراورده هاي خوني آلوده و يا عضو پيوندي آلوده قابل انتقال است،در ابتدا فقط در ميان تعداد معدودي از هم جنس بازان مشاهده گرديد ولي به سرعت ساير افراد جامعه نيز(چه از طريق تماس جنسي و چه از ساير راههاي انتقال)در معرض خطر قرار گرفتند. در بعضي كشورها با آموزش عمومي تا حد زيادي سرعت رشد اين بيماري متوقف شده است وليكشورهاي آسيايي و آفريقايي به شدت در معرض همه گيري اين بيماري قرار دارند.اين بيماري با چهل ميليون نفر آلوده به ويروس در جهان (در سال 2000ميلادي)و آلودگي روزانهحدود 7000 جوان 10 تا 24 ساله،سايه شوم خود را بر همه جوامع اعم از فقير و غني ،سفيد پوست و رنگين پوست و ...گسترانده است. در كشور ايران موارد شناخته شده اين بيماري (تا اواسط سال جاري) حدود 2200 نفر ميباشد،ولي طبق يكي از تخمينهاي سازمان جهاني بهداشت(WHO) رقم واقعي ألوده ها حدود 35برابر موارد ألوده شناسايي شده است.از طرف ديگر با توجه به الگوي بيماري در ايرانكه معتادين تزريقي حدود 37 درصد آلوده ها راتشكيل مي دهند و گسترش معضل اعتياد در سنوات اخير،عمق واقعي اين معضل در سالهاي آينده روشن خواهد شد.چون افراد آلوده ممكناست علايم بيماري را تا سالها از خود نشان ندهند و در اين مدت به دليل ارتكاب رفتارهاي پر خطر ساير آحاد جامعه را نيز در معرض ابتلاي به بيماري قرار دهند،آمادگي و اقدام همه بخشهاي توسعه،جهت آگاه سازي جامعه شديداً محسوس مي باشد.استان كرمانشاه باحدود 28 درصد از كل موارد آلوده به ايدز بيشتر از ساير استانهاي كشور در گير اين مشكل است.آثار سوئ اين بيماري را بطور خلاصه مي توان چنين بيان كرد: 1-افزايش تعداد بيماران در نتيجه ابتلا به اين بيماري نو پديد و ابتلا به ساير بيماريهاي ناشي از ضعف قواي دفاعي بدن به دليل ابتلا به ايدز(از جمله بيماري سل و عفونتهاي قارچي و...). 2-ضربه رواني شديد به فرد مبتلا و اعضاي خانواده وي كه حتي ممكن است منجر به فروپاشي بنيان خانواده شود.فرار از منزل،بي اعتمادي،طلاق،بيكاري ،بي بند و باري و...خودمنجر به مشكلات عديده ديگري مي گردد. 3-صرف هزينه هاي هنگفت براي تشخيص و درمان اين بيماري موجب كاهش قابل ملاحظه قدرتخريد خانواده و افزايش بار هزينه هاي درماني فرد،جامعه و خصوصاً بخش بهداشت و درمانمي گردد. 4-نياز به وجود افراد متخصص و تجهيزات و داروي مورد نياز،مسئولين را مجبور به تجديد نظر در تخصيص منابع محدود جامعه براي امور زير بنايي مي كند. 5-ابتلاي افراد در سنين جواني موجب مي شود سرمايه هاي ملي را كه براي هر فرد از تولد تا رسيدن به سن بازدهي صرف شده هدر رفته و در نهايت پيشرفت جامعه كند شود. 6-سردي روابط بين دولتها و ملتها،كاهش مبادلات اقتصادي،لطمه خوردن صنعت گردشگري و... از ساير آسيبهاي جبران ناپذير اين بيماري است. با اين همه به دليل شناسايي راههاي انتقال اين بيماري مي توان با سياستگزاري مناسب،برنامه ريزي دقيق و استفاده از موثرترين راه كار يعني آموزش همه احاد جامعه،تا حدزيادي بيماري و آثار سوئ آن را كنترل نمود،ولي غفلت از آن ممكن است قابل جبران نباشد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.