بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: عروس اتش :زنان سنت و چالش هاي پيشرو

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آذر 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): كيان تاجبخش , ساير آثار  

شماره صفحه: 149 

شماره نشريه: 38 

نشريه داخلي: فصلنامه فرهنگي و اجتماعي گفتگو 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: استان خوزستان.در جنوب غربي ايران.با ويژگي هاي شاخصي كه دارد:يعني اين كه مركز صنعت نفت ايران است و با عراق مرز مشترك دارد(به همين دليل در طول جنگ ايران و عراق صدمات بسيار متحمل شد).در عين حال محل زندگي عشاير عرب نژاد ايراني است. اين مقاله با بررسي فيلم عروس آتش به مسائل فرهنگي و اجتماعي در اين مقاله پرداختهاست.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.