بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: عوامل موثر در بازگشت دختران فراري به مراکز باز تواني

عنوان لاتين: ‏The main effective factors of returning women and girls with social problems to rehabilitation centers

تاريخ انتشار: 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مصطفي اقليما استاديار دكتري تخصصي علوم اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 63 

شماره نشريه: 13-12 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي و پژوهشي مددكاري اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: Women,Girls,Rehabilitation,Social Problems 

چكيده: by: eghlima M.,ph.d in Social Welfare University of social Welfare and Rehabilitation Sciences Social Work Departemant Tehran-Itan Run - away girls from their family and their following tendency to damages andsocial deviations, is one of the social pathologies that may take place in eachsociety This research is the main effective factors of returning women and girls with social problems to rehabilitation centers.This research was carried out on 300 clients in ((Omidvar)) and Horriat)) centers in Tehran and Mashad . The variableswere compared in two groups: one group with one returning and the other with several returning . Research outcome reveals that demographic status in family situation, pathological condition and psychological status of clients in the two groups were significantly different. A questionnaire, Raven test and MMPI test, and statistical T test and X2 test were used as research tools.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.