بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تعارض سنت و مدرنيته در عرصه ي توسعه ي اجتماعي در ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1380


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): ناصر فكوهي كارشناسي ارشد مردم شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 61 

شماره نشريه: 3 

نشريه داخلي: نامه انجمن جامعه شناسي ايران 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: سنت و مدرنيته امروزه در كشورهاي در حال توسعه به مثابه ي دو نيرو و دو پديده ي متعارض مطرح ميشوند در حالي كه در فرايندهاي تاريخي توسعه در كشورهاي توسعه يافته و صنعتي كنوني لزوماً چنين تعارضي وجود نداشته است.در واقع مدرنيته صنعتي و پيش از آن فرايندهاي تجديد و نوسازي كه آنها را نيز مي توان نوعي((مدرن)) شدن به حساب مي آورد،در اكثر موارد از درون سنت بيرون آمده اند.مفهوم متعارض بودن سنت و مدرنيته در كشورهاي در حال توسعه،كه نياز به تدقيق و تعديل دارد،عمدتاً حاصل ورود مدرنيته به مثابهيك پديده ي ((بيروني)) به درون يك نظام اجتماعي ناآشنا و ناهماهنگ با آن است.در اين مقاله تلاش مي شود ضمن تشريح آخرين مباحث درباره رابطه اي سنت و مدرنيته،به ويژهدر چارچوب فرايند عمومي جهاني شدن،نحوه ي شكل گيري فرايند عمومي جهاني شدن،نحوه ي شكل گيري فرايند گسترده اي كه سبب پديد آمدن اشكال ((پيوندي)) ميان سنت و مدرنيته ميشود،مورد تحليل قرار گيرد.درك اين فرايندها به ما امكان مي دهد كه به رديابي مهمترين مشكلات حاصل از تعارض مزبور در كوتاه ودراز مدت بپردازيم و راهكارهايي را نيز براي تبديل اين مسايل به طرح هاي قابل تحقيق و بررسي ارائه دهيم. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.