بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: خشونت عليه زنان و عوامل موثر بر آن مطالعه موردي شهرستان شهر كرد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): امرالله رئيسي سرتشنيزي كارشناسي ارشد جامعه شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 45 

شماره نشريه: 3 

نشريه داخلي: فصلنامه پژوهش زنان 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: journals.ut.ac.ir/user/LastIssue.aspx?issId=1000253&MissID=31

کليد واژه: اشتغال,اقتدار,تضاد,خشونت عليه زنان 

چكيده: زنان به نحوي از انحائ چه در محيط خصوصي(در خانه پدر،شوهر)و چه در محيطي عمومي(اجتماع)مورد خشونت قرار مي گيرند.متاسفانه با توجه به پيامدهاي جبران ناپذير خشونت هم براي جوامع و هم براي زنان،اين مساله مورد توجه دولتها چندان كه بايد واقع نشده است.توجه به بعد خشونت پنهاني يعني خشونتي كه در خانواده ها وجود دارد ولي بدلايل گوناگون به مراكز قضايي و دولتي گزارش داده نمي شود،اولويت پژوهش انجام شده است. اين تحقيق در سال 1380 از بين زنان و مردان متاهل شهرستان شهر كرد واقع در استان چهارمحال و بختياري،162 زوج(مرد و زن) را انتخاب نموده و خشونت را از ديد آنان بررسيكرده است.متغيرهايي چون اشتغال،تحصيلات،آشنايي قبل از ازدواج ،نوع ازدواج (تحميلي،اختياري)اقتدار مرد در خانواده،دخالت اطرافيان در طول دوران زناشويي و تفاوت سني را آزمون نموده است.يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه متغير اقتدار و سلطه مرد در خانواده،بيشترين تاثير را در خشونت عليه زنان دارد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.