بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي عوامل اجتماعي و خانوادگي موثر بر فرار دختران از خانه

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1381


سمينار: همايش آسيبهاي اجتماعي در ايران -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): انور صمدي راد دكترا مددكاري اجتماعي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مطالعه حاضر در پي يافتن علل و عوامل اجتماعي و خانوادگي موثر بر فرار دختران است .اين مسئله نه تنها مشكل فردي و خانوادگي،بلكه يك معضل اجتماعي است چرا كه زمينه سازانواع جرايم و انحرافات اجتماعي نظير فحشا’ اعتياد قاچاق مواد مخدر،سرقت،شيوع بيماريهاي مقاربتي و ...اس.اين در حالي مطرح است كه بر اساس گزارش سازمان جهاني بهداشتسالانه بيش از يك ميليون نوجوان 13 تا 19 ساله از خانه فرار مي كنند.در ايران نيز تعداد كودكان فراري به گونه نگران كننده اي در حال افزايش است.بطوري كه آمار آن در سال 1378 نسبت به سال 1365 حدود 20 برابر شده است.طبق آمار منتشره از سوي نيروي انتظامي ،در 4 ماه سوم 1380تعداد 60156 نفر نوجوان فراري توسط نيروي انتظامي دستگير شدهاند(روزنامه جام جم،80.12.26)دلايل اقدام به فرار بر اساس آخرين منابع اينترنتي،آزارهاي جسمي،جنسي و روحي و ترس از آزار دهندگان است و كودكان نياز به محبت را در خارج از خانه جستجو مي كنند. فرار كودكان از منزل به عنوان مكانيسمي دفاعي با واكنش جبراني و رهايي بخش مطرح است كه كودك به خاطر رهايي از رنج و آلام درون منزل خود به خيابان پناهه مي برد كه ((كارل هورناي)) آن را نوعي تضاد دروني فردي مي داند.((سو)) نيز بر شانه خالي كردن اززير باز مسئوليت يافتن اوقات فراغت بيشتر تاكيد دارد((هاروكس)) رشد انحراف را در سخت گيري هاي بيجا و غير منطقي بزرگسالان و ((لوئلاكول)) ميل به رهايي از قيود خانواده و ((زائدوشسترم)) هم تمايل به فرار زير فشارهاي خانوادگي و اجتماعي را جستجو ميكند.پژوهش هاي مرتبط با موضوع نيز بر سو’ رفتار والدين،نوع رابطه با پدر،اختلاف شديدي با خانواده ودرگيري بين اعضا’ نابساماني خانواده ،طلاق،متاركه،وجود ناپدري و مادري،فقر فرهنگي،بيسوادي و اعتياد به عنوان عوامل برانگيزاننده نيل به فرار تاكيد داشته اند،در اين پژوهش به عوامل مختلف خانوادگي نظير نحوه سرپرستي والدين ،آزار جسماني و جنسي،تبعيض دختر و پسر،وضعيت اقتصادي و اجتماعي و ... عوامل اجتماعي چون نحوه گذران اوقات فراغت،نوع دوستان و معاشران و غيره در قالب فرضيه هايي توجه شده است. جامعه آماري تحقيق را تمام دختران(50 نفر)فراري ودستگير شده كه در مراكز مداخله دربحران هاي اجتماعي بهزيستي و كانون اصلاح و تربيت در اسفند ماه 79 و فروردين 80 نگهداري مي شوند و دختران دو دبيرستان مناطق 19و20 جهت مقايسه با دختران فراري تشكيلمي دهند كه 50 نفر آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند.روش تحقيق ،شيوه پس رويداري يامقايسه علي بوده كه جهت گرد آوري اطلاعات از تكنيك پرسشنامه و مصاحبه استفاده شدهاست.در تحليل داده ها از آماري توصيفي و آمار استنباطي بهره گيري شده است. بر اساس يافته هاي پژوهشي از مجموع دختران فراري اكثراً قبل از فرار در تهران سكونت داشته،در زمان فرار ترك تحصيل كرده و مجرد بوده اند.نيمي از آنان سابقه فرار قبلي داشته و اكثريت قبلاً توسط نيروي انتظامي دستگير شده و به مراكز نگهداري ارجاع داده شده بودند.در علل ترك منزل اكثرا به اختلاف و كتك كاري با اعضاي خانواده اشارهكرده و پس از آن تاثير دوست،مشكل با ناپدري و نامادري و ازدواج اجباري را عامل فرارخود دانسته اند.دختران پس از فرار به خانه دوستان خود رفته يا در خيابانها سرگردانبوده اند.و اغلب آنان بين يك تا ده روز در مراكز نگهداري حضور داشته اند.در مقايسهميان دو گروه دختران فراري و غير فراري نتايج حاكي از تاثير نحوه زندگي با نامادرييا پدري،وجود فرزندان زياد در خانواده عدم وجود يكي از والدين به دليل طلاق يا فوت،وجود افراد معتاد در خانواده ،كم توجهي خانواده نسبت به آنان،وجود اختلاف بين اعضاي خانواده،احساس تبعيض،احساس خردشدگي،كتك خوردن،كنترل از سوي افراد خانواده،تهديدبه اخراج،احساس بي ارزشي ،شنيدن فحش و ناسزا و .... بر فرار دختران بوده است. راه هاي پيشنهادي جهت پيشگيري از فرار دختران بدين ترتيب مطرح مي شود:آموزش اصول وشيوه هاي درست تربيتي به والدين،آموزش مهارت زندگي به دختران نوجوان و جوان،تدوينقوانين مناسب حمايتي با ضمانت اجراي قوي ،ايجاد بانك اطلاعاتي در خصوص دانش آموزانداراي مشكلات خانوادگي،تدوين دستورالعمل قاطع و واقع بينانه براي مربيان و مسئولانمدارس،آگاهي دادن به دختران،ايجاد خطوط تلفني جهت مشاوره،تربيت مددكاران اجتماعي،اصلاح قوانين مربوط به افراد زير 18 سال ،استقرار مددكاران حرفه اي از اماكن عومي پارك ها،ايستگاه هاي راه آهن،پايانه ها و مدارس. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.