بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: همسر كشي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1381


سمينار: همايش آسيبهاي اجتماعي در ايران -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): شهلا معظمي استاديار دكترا حقوق , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: همسر كشي جرمي است كه در آن زن شوهر خود را و يا مرد زن خود را به قتل مي رساند.عليرغم دگرگوني در ساختار خانواده و نقش هاي خانوادگي،خانواده همچنان يكي از اركان ونهادهاي اصلي جامعه به شمار مي رود.خانواده مهمترين نهاد اجتماعي براي تربيت و آموزش و حمايت اعضاي خود است.خشونت در خانواده روابط سالم خانوادگي را كه لازمه بقا’ وتحكيم خانواده است از بين مي برد.با وقوع همسركشي شيرازه و كانون متلاشي مي گردد.بانابودي يكي از همسران (زن يا شوهر) ديگري نيز حتمي اگر جسماً نابود نگردد،روحاً نابود و در عذاب و زحمت دائم خواهد بود ومهمتر از آن در صورت وجود فرزند يا فرزندان ،صدمات جبران ناپذيري بر قلب و روح فرزندان خانواده وارد مي گردد و آنان را براي تمام عمر سرشكسته و از مسير زندگي طبيعي و عادي دور مي سازد.هزينه وقوع اين فاجعه از نظر اقتصادي و از نظر نيروي انساني وبويژه از نظر رواني يعني بي حرمتي و نابودي خانواده بيش از حد گران جامعه است. پديده خشونت بين همسران و خشونت خانگي طيف وسيعي از نظريات مختلف چون نظريه هاي تفاوت فردي،آسيب شناسي رواني،نظريه هاي زيست شناسانه،روان شناسانه،تنش را پديد آوردهاست.از جمله نظريه هايي كه ريشه خشونت را تنها در يك علت جستجو مي نمايئد تا نظريههايي كه اين مساله را در بافت اجتماعي - ساختاري مدنظر قرار داده اند.عوامل موثر برهمسر كشي كه بصورت بيان شده است از جمله :جهل و بيسوادي،ابتلا’ به سو’ ظن و هذيان،وجود قوانين محدود كننده طلاق براي زنان ،ساختار نابرابر جنسي،ضعف جسماني اخلاقيو انساني در خانواده،اعتياد به مواد مخدر والكل. ازدياد ((همسر كشي)) در دهه گذشته موسسه تحقيقات علوم جزايي و جرم شناسي دانشگاه تهران را بر آن داشت كه همسر كشي را در 15 استان كشور بصورت علمي مورد بررسي قرار دهد.در اين تحقيق با كمك گروهي از محققين اين موسسه صورت گرفته است از روش هاي اسنادو پيمايشي استفاده گرديده است.جامعه مورد بررسي متشكل از كليه زندانيان (زن و مرد)متهم يا محكوم به جرم همسر كشي است كه حاضر به همكاري با محققين شده اند. اگر چه فرهنگ جامعه و محيط اجتماعي از مهمترين عوامل خشونت هاي خانوادگي است اما عوامل گوناگون از ناهماهنگي هاي فكري،فرهنگي،اجتماعي،اقتصادي ،عدم تجانس فرهنگي،عدمتوجه به خواسته هاي منطقي هر يك از زن و شوهر،عدم آموزش زناشويي و عدم همفكري و درنتيجه عدم توانايي در بيان افكار و احساسات ويا مذموم شمردن آنها ،فقر،اعتياد به مواد مخدر يا الكل،اختلال شخصيت يكي از همسران،نابساماني هاي زندگي جنسي،اجبار دختر به ازدواج و عدم علاقه دختر به مردي كه همسر او مي شود،فاصله سني زياد زن و شوهر و...مي تواند زمينه تعارض اختلالات و ناسازگاري ميان زن و مرد را فراهم آورد و به علتفقدان آگاهي و آموزش صحيح زندگي منجر به رفتار خشونت آميز نابودي كانون خانوادگي گردد. در مورد همسر كشي در وحله اول راه هاي پيشگيري از دو طريق اقدام هاي بلند مدت و اقدام هاي كوتاه مدت مطرح مي شود.پيشنهادات جهت اتخاذ سياستهائي در جهت تحديد امكان پيش آمدن مجموعه اعمال جنايي و از جمله همسر كشي است.تجديد نظر در قوانين واتخاذ راههاي قانوني و تصويب قوانين حمايتي از زنان و كودكان بسيج عمومي جهت بالا بردن سطحآگاهي عمومي از نظر فرهنگي و بهداشتي و...و در اقدام هاي كوتاه مدت توجه به شخصيتمتهمان و محكومين جرم همسر كشي و جدا كردن آنان از ساير قاتلين و توجه ويژه به قربانيان اين فاجعه يعني فرزندان آنان و حمايت از آنان ضروري است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.