بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي روند آزار كودكان در ايران بر اساس برخي پايه هاي علت شناختي آن

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سعيد مدني(قهفرخي) كارشناسي ارشد روانشناسي پژوهشگر , ساير آثار  

شماره صفحه: 163 

شماره نشريه: 7 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: بررسي روند كودك آزاري نيازمند اطلاعات قابل اعتماد درباره ميزان شيوع و بروز اين پديده در يك دوره زماني مشخص است.متاسفانه در حال حاضر هيچ يك از موسسات و مراجع مرتبط با آزار كودكان اعم از دستگاههاي حقوقي و يا سازمانهاي حمايتي دولتي و غير دولتياطلاعات منظم و قابل اتكايي دربازه آمار شيوع و بروز كودك آزاري ندارد.لذا براي دريافت چگونگي روند كودك آزاري ناچاريم روشهاي غير مستقيم استفاده نمائيم.در اين مقاله بر اساس برخي مطالعات درباره علل مهم آزار كودكان،تلاش شده با اتكا’ به ميزان شيوع علل مذكور در سه حوزه يعني اعتياد،فقر و اختلالات رواني،ارزيابي مشخص از روند آزار كودكان در ايران ارئه شود. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.