بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: روسپيگري :امري مسلم بر تجاوز به حقوق بشر

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: دي 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مهديس كامكار دكترا روانپزشكي , ساير آثار   مليسا فارلي , ساير آثار  

شماره صفحه: 265 

شماره نشريه: 6 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: ياداشت مترجم:اين مقاله به قلم دكتر مليسا فارلي ،عضو انجمن پژوهش و آموزش روسپي گري سان فرانسيسكو،در ايالات متحده نوشته شده و شامل تحقيقات متعدد نويسنده و دگر محققان در اين زمينه است.در پايان هر چند،عنوانهاي بيان شده در ابتداي مقاله ،منابع .نقل و قولها بصورت كامل فهرست شده است،مترجم به دليل كثرت منابع ذكر شده و با احترامدر صيانت امانت ترجمه در هر مورد يكي دو منبع را آورده و ساير منابع را با نگارش سايرين ،درج كرده است. روسپي گري عبارت ايت از :آزار و اذيت جنسي ،تجاوز جنسي،ضرب و شتم ،توهين و ناسزا(فحش )،خشونت بومي (Domestic) ،روش تبعيض نژادي،تجاوز به حقوق بشر،سوء استفاده جنسي در كودكي ،پيامد استيلا و چيرگي مرد بر زن ،ابزاري براي بقا استيلاي مرد بر زن ،تمامي موارد فوق. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.