بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: تشخيص كمي و كيفي عناصر در بعضي گياهان دارويي و مواد مخدر

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: تير 1380


سمينار: بررسي علل فرهنگي و اجتماعي گرايش جوانان به مواد مخدر 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): . شاه پسند كارشناسي ارشد فيزيك و زيست شناسي , ساير آثار   . ميرتاج الدين كارشناسي ارشد فيزيك و زيست شناسي , ساير آثار   . جهرمي كارشناسي ارشد فيزيك و زيست شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: تاثيرات جانبي و مضر داروهاي شيميايي كه در مصرف كننده ايجاد مي كند تمايل به استفاده از داروهاي گياهي را افزايش داده است. گياهان از منابع مهم تامين كننده مواد معدني و عناصر كم مقدار (كه دراعمال حياتي انساني نقش بسزائي دارند) ميباشند. كاهش ياافزايش ميزان هر يك از اين عناصر عامل بروز و تشديد بيماريها مي گردد. در اين تحقيق در مرحله اول جهت تشخيص عناصر كم مقدار در يكسري گياهان داروئي پر مصرف در ايران با استفاده از فعال سازي هسته اي، گياهان مورد نظر تحت تابش قرار گرفتهو در اثر واكنش اتمي مشخص گرديد كه عناصر روي، مس، آهن، كلسيم و پتاسيم تقريبا" درتمام گياهان داروئي و عناصر كلر پتاسيم، منگنز، سيليسم، آرسنيك و برم فقط در گونههاي گياهي خاص وجود دارد. در اين مقاله برخي عناصر موجود در ترياك، هروئين و LSD كه اثرات تخريبي زيادي در بدن دارند با گياهان ديگر مقايسه شده اند. نتايج : ترياك شيره سفت شده حاصل از تيغ زدن ميوه نارس خشخاش است. اين ماده بيشترداراي تركيبات آلي نيتروژن دار سمي (الكالوئيد) است. علاوه بر اين مواد، مواد ديگريمانند موسيلاژ (مواد نيم بند و چسبنده) موم، كائوچو، رزين (تركيبات صمغي ) نمكهايمعدني (نمكهاي كلسيم، منيزيم، پتاسيم به صورت سولفات، فسفات، استات و غيره) مواد قندي و برخي مواد ديگر است. همچنين داراي مواد ديگري مانند اسيد لاكتيك، اسيد مكونيك،مكونين، پرفيروزين و غيره است. حداقل 25 نوع آلكالوئيد از ترياك استخراج شده است كه 6 آلكالوئيد در آن بيشتر از همه وجود دارد كه عبارتند از مرفين، كدئين، نارسئين،ناركوتين، بتادين، پاپاورين، هروئين نيز يكي از آلكالوئيدهاي ترياك است كه غلظت آناندك است. خواص درماني خشخاش : تقريبا" همه بخشهاي گياه خشخاش به جز دانه داراي شيره اي استكه در شرايط مصنوعي به ترياك تبديل مي شود. بيشترين مقدار اين شيره در ميوه نارس وجود دارد در صورتي كه هدف، مصارف دارويي ترياك باشد بهتر است شيره را از ميوه در حالزردشدن و رسيدن برداشت نمود چون داراي مرفين بيشتري است. از دانه خشخاش براي رفع يبوست و درمان نزله هاي ادراري استفاده مي شود. بهترين تاثير ترياك بر روي دستگاه عصبي است و باعث حالت آرامش و خواب مي شود. بنابراين در تسكين و درمان دردهاي شديد، اشكالات عصبي و روحي، هيجان و اضطراب بسيار مفيد است. اين مسكن خاصيت ضد سرفه و تنظيم كننده ترشحات دستگاه تنفسي نيز دارد. براي درمان برونشيت و سل نيز كاربرد دارد ازترياك به شكلهاي گوناگون استفاده مي شود كه عبارتند از گرد ترياك، حب يا قرص (به صورت خوراكي، شربت و عصاره و ...)  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.