بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: جلوگيري از بازگشت به مواد مخدر يا برنامه هاي Rpp

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آبان 1381


سمينار: همايش سراسري اعتياد چالشها و درمانها 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): اصغر آقايي روانشناسي , ساير آثار   سيدحميد آتش پور روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: يكي از مسائل مهمي كه هميشه در درمان اعتياد مطرح بوده و هست، بازگشت اكثر معتادينبه مصرف مجدد مواد مخدر است. در واقع به نظر مي رسد اكثر معتادين (با همه انگيزه هايي كه براي ترك دارند) پس از چند بار تلاش براي رهائي مجددا دچار لغزش شده و فرايندمصرف مواد مخدر را تكرار مي كنند. به همين دليل، دست اندركاران درمان اعتياد و متخصصين فعال در اين حوزه، برنامه هاي متعددي را براي پيشگيري از بازگشت به مصرف موادمخدر تدوين نموده اند كه همگي آنها را مي توان تحت عنوان برنامه هاي پيشگيري از عوديا Rpp معرفي كرد. اين برنامه ها در واقع مددجويان را در مسيري قرار مي دهند كه ميتوانند نسبت به يادگيريهاي خود متعهد شده و از اشتباهات و لغزشهاي خود به صورت فعالانه اي درس بگيرند و براي مقابله با شرايط موجود مورد استفاده قرار دهند. در ايننوشته با شروع درمان آمادگي و مقابله با لغزش و استفاده از فرآيند حل مسئله در برنامه Rpp تاكيد شده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.