بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: مواد مخدر: مراقبت يا مجازات؟

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1377


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فيليپ بورد , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: پيام يونسكو 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه مبارزه با مواد مخدر با شكست روبه رو شده است. هدف اين مبارزه، كه در 1983 توسط ايالات متحد اعلام شد و جامعه بين المللي در 1989 مهر تاييد بر آن نهاد، عبارت بود ازجداسازي كشورهاي مصرف كننده ((شمال)) از توليدكنندگان مواد مخدر غير قانوني ((جنوب))، كه با صرف هزينه هاي روزافزون دامنه فعاليت هاي آنها محدودتر مي گردد. ايالات متحد امريكا به تنهايي بودجه مبارزه با مواد مخدر را از 4/7 ميليارد دلار در 1988 به12/3 ميليارد دلار در 1993 افزايش داده است. با اين حال شركت كنندگان در ((اجلاس ويژه مجمع عمومي سازمان ملل درباره مسئله مود مخدر در جهان)) كه از 8 تا 10 ژوئن 198در نيويورك برگزار شد، به اين نتيجه رسيدند كه هرگز در گذشته چنين مقادير معتنابهياز مواد غير قانوني با چنين قيمت هاي نازلي در بازار نبوده است، به عقيده آنها اينخود نشانه انكارناپذير توليد بسيار زياد اين مواد است. مبارزه اي كه تنها بر عرضه- يعني كاشت، برداشت و قاچاق - متمركز باشد به معناي ادامه طرز تفكر دوران جنگ سرداست كه جهانيان را به دو دسته تقسيم مي كرد:((آدم هاي خوب))و ((آدم هاي بد)). شكستفاحش اين رويكرد، سبب شده است كه راهبردهاي تازه اي جست و جو شوند. امروز هر كس كمو بيش با اين نظر موافق است كه مشكل اصلي استعمال كنندگان مواد مخدرند و در اين مورد بايد چاره اي انديشيد. فرازهايي از مقاله آيا معاملات و استعمال مواد مخدر، را بايد تحمل كرد يا آن را ممنوع ساخت؟ اين مناقشه با توجه به رشد چشم گير استعمال مواد مخدر، ابعادي گسترده يافته است.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.