بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: اسكان غير رسمي در كلانشهر مشهد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: اسفند 1380


سمينار: سمپوزيوم حاشيه نشيني و اسكان 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حسين حاتمي نژاد , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: كلانشهر مشهد با حدود 2/2 ميليون نفر جمعيت (1380) دومين رتبه را در سلسله مراتب سكونتگاهي شهري ايران به خود اختصاص داده و همچون ساير كلانشهرهاي كشور با پديده حاشيه نشيني و اسكان غير رسمي روبروست. مناطق محروم و آسيب پذيري همچون هلالي شمال، شمال شرق، شرق و جنوب شرقي اين شهر مذهبي رادر برگرفته و علاوه برآن مجمع الجزايري ازمحلات نامتعارف حتي در ميان مناطق مرفه نشين نيز به چشم مي خورد. جمعيت مناطق حاشيه نشين مشهد حدود 30 درصد از كل جمعيت آن را شامل مي شود كه عمدتاً به مشاغل غير رسمي اشتغال دارند. ساكنان رجايي شهر به تنهايي حدود 30 درصد كل اسكان غير رسمي اين كلان شهر را داراست جالب توجه آن است كه درنظام سكونتگاهي خراسان،شهر سبزوار كه دومين رتبه جمعيتي استان را داراست، كمتراز اين " شهر غيررسمي" جمعيتدارد. باتحولات و رشد فزاينده اسكان غير رسمي در مشهد طي دو دهه اخير ، نگرش نگارنده به پديده حاشيه نشيني نسبت به قبل از انقلاب اسلامي (1375) تغيير يافته و در بررسي هاي به عمل آمده مكانيسم متفاوتي را در جمعيت پذيري اين نقاط تشخيص داده است. بنابراين دراين مقاله ضمن كشف سازوكارهاي جديد وموثر در پيدايش و رشد قارچ گونه وشتابان حاشيه نشيني كوشش مي شود رهيافتهاي واقه بينانه اي اوايه شود. آن چه مسلم است اسكان غير رسمي ويژگي جدايي ناپذير زندگي كلانشهري در ايران است كه خود ناشي از گسترش روابط سرمايه داري و تقسيم ناعادلانه درآمد، ثروت و قدرت درميان شهروندان است.دراين تحقيق پس از بررسي اوضاع اقتصادي- اجتماعي و كالبدي محله مورد نظر بر اساس اطلاعات مندرج در بيش از 800 پرسشنامه استدلال شده است كه حاشيه نشيني مترادف بازندگي نابهنجار و جرم خيز نيست و حاشيه نشينان رجايي شهر بيشتر زا آن كه زندگي انگلي وابسته به شهر مشهد را داشته باشند. ضمن مشاركت در تامين اقتصاد كلانشهر مشهد، بدون تحميل هيچ گونه بار مالي بر دوش دولت، داراي خود اشتغالي و استقلال اقتصادي نسبي بوده و در بسياري موارد مازاد توليد خود را در اختيار ساكنان رسمي شهر قرار مي دهند. بنابراين با توجه به معيارهاي عدالت اجتماعي يعني نياز استحقاق و منفعت رساني به عموم بايستي در برنامه ريزيهاي توسعه شهري در اولويت قرار گيرند و اوضاع اقتصادي- اجتماعي و كالبدي انها ساماندهي شد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.