بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: كودكان را نجات دهيم

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1379


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): اتيراجان انبراسان , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: پيام يونسكو 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه تنبيه بدني كه در مدارس كنيا رايج است به مشكلي بزرگ بدل شده است زيرا كودكان را از مدرسه رويگردان مي كند و حتي گاه به مرگ آنان منجر مي شود. جوستوس اومانگا دانش آموز دبيرستان شبانه روزي موبامبا (ناحيه كيسئي Kisii) در اوت1999 متهم شد كه دختري را شب وارد خوابگاه كرده است. انكار سرسختانه وي معلمانش رابه شدت خشمگين كرد و آنها با مشت و لگد و چوبدستي چنان او را كتك زدند كه از هوش رفت. به گفته خانواده جوستوس، او بر اثر صدماتي كه به كليه ها و برخي ديگر از اعضايداخليش وارد آمده بود، يك ماه بعد در بيمارستان جان سپرد. به نوشته مطبوعات كنيا، تنبيه بدني طي چهار سال گذشته موجب مرگ دست كم شش دانش آموز شده است. سازمان غير دولتي ((ديده بان حقوق بشر)) (HRW) كه مقرش در نيويورك است،اخيرا" طي گزارشي با عنوان كودكان را نجات دهيد: تنبيه بدني در مدارس كنيا اعلام كرده است كه تنبيه بدني كه در مدارس كنيا بسيار رايج است در مواردي به جراحات شديد دانش آموزان، از قبيل ((كبودي و بريدگي، شكستن استخوان ها و دندان ها و خون ريزي هايداخلي)) منجر مي شود. اين مقاله در ادامه محورهاي زير را مورد بحث قرار داده است. انگيزه كينه توزي و انتقام جويي حداكثر شش ضربه فشار روزافزون لزوم حمايت دولت فرازهايي از مقاله من پيش از طي كردن اين دوره، تصور مي كردم كه تنبيه بدني جزء جدايي ناپذير برنامهتدريس است. امروز من تقريبا با مشاركت دانش آموزانم به تدريس مي پردازم. وقتي ما جزئي از امپراتوري برينانيا بوديم، كساني كه ماليات نمي دادند يا از مقررات سرپيچي مي كردند در ملأ عام چوب مي خوردند. چوب زدن نمادي از قدرت بود. برخي دانش آموزان به ما گفتند كه به خاطر كتك هاي معلماشان مدرسه را رها كرده اند.اين نقش آشكار حق آموزش كودك است. حقوق كم بر معلمان فشار مي آورد. بسياري از معلماني كه حقوق شان كم است در حلبي آباد ها زندگي مي كنند. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.