بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: درمان به عنوان راهبرد كاهش تقاضا و لزوم احداث مراكز درماني اعتياد

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آذر 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): رامين هراتي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: چشم انداز - پيشگيري 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: واژه درمان به فعاليتها و جريانهايي اطلاق مي گردد كه با هدف كمك به افرادي كه مشكلات مربوط به مواد مخدر دارند، انجام مي گيرد. واژه درمان توسط كارشناسان سازمانبهداشت جهاني به عنوان فرايند برخورد مصرف كنندگان مواد اعتيادآور با خدمات بهداشتي- درماني يا ساير خدمات عمومي تعريف شده است. درمان ممكن است از طريق توالي ملاحظات ويژه تا بالاترين سطح بهداشتي ممكن و رسيدن به بهترين وضعيت ادامه يابد. درمان وبازپروري به عنوان رويكردي جامع جهت شناسايي، كمك، مراقبت بهداشتي و بازگشت مجدد افرادي كه مشكلات مربوط به مصرف مواد اعتياد آور دارند، مطرح است، كميته كارشناسي اعلام داشته است كه درمان بايد سه هدف كلي را دنبال نمايد : - كاهش وابستگي به مواد اعتياد آور. - كاهش بيماري و مرگ و ميرهاي ناشي از مصرف مواد اعتيادآور. - تضمين اين كه مصرف كنندگان بتوانند به بالاترين سطح فيزيكي، رواني و اجتماعي ممكن رسيده و قابليت دسترسي ايشان به خدمات و فرصتهاي اجتماعي مهيا بوده و قابليت بازگشت كامل به اجتماع را داشته باشند. اين مقاله در ادامه محورهاي زير را مورد بحث قرار داده است. راهبرد كاهش تقاضا آثار اجتماعي مصرف مواد مخدر و راهبرد كاهش جرم لزوم گسترش اقدامات درماني  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.