بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: انواع مواد مخدر و آثار آنها

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آذر 1381


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فرحناز مكي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: چشم انداز - پيشگيري 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: استفاده از مواد مخدر براي گريز از واقعيت، ايجاد تحريك، آسودگي، يا آرامش به هزاران سال پيش باز مي گردد. مكتوبات كهن نشان مي دهند كه ترياك در حدود چهار هزار سال پيش استفاده مي شده است و به عنوان ((گياه لذت)) شناخته شده بوده است. يوتانيهاي قديم مواد مخدر را مي شناختند و در مورد مشكلات مصرف آن اطلاعاتي داشتند. عربها از ماري جوانا استفاده مي كردند. بوميان مكزيك و آمريكاي جنوبي برگهايكوكا را مي جويدند و از ((قارچهاي توهم زا)) در مراسم مذهبي استفاده مي كردند.همچنين استفاده از مواد مخدر در اروپا تا قرن بيستم پذيرفته شده بود. اخيرا" يكي از مراكز دارويي گزارش داد از سال 1900 تا 1920 فروش كوكائين و هروئين توسط يكي از اعضاي يك خانواده بزرگ در انگليس، صورت گرفته است.گزارش سال 1912 نشان دهنده آن استكه چرچيل، يكي از اعضاي پارلمان، در زماني كه در اسكاتلند بوده است به فروش كوكائيندست زده است. در ايالات متحده آمريكا، ترياك و مشتقات آن به آساني در دسترس بود و استفاده مي شد. ترياك به عنوان پايه و اساس در داروهاي مختلف براي درمان بيماريها به كار گرفته مي شد. مرفين به ميزان زيادي براي كاهش درد براي سربازاني كه در جنگها مجروح مي شدندبه كار گرفته مي شد. با گذر قرن، يك ميليون نفر از شهروندان آمريكايي از مصرف كنندگان دائمي مواد مخدر شدند. عوامل مختلفي در قانونگذاري دخالت دارند. اعضاي كليساي پروتستان در مورد رعايت اخلاق در ميان شهروندان تاكيد مي كنند. رهبران مذهبي معمولا" به شدت با مصرف و فروش مواد مخدر مخالفت مي كنند. بر اساس ادبيات دارويي از اواخر سال 1800 استفاده از مرفينو ترياك براي كاهش درد و جهت درمان بيماريها آغاز گرديد. در قرن نوزدهم و ابتداي قرن بيستم ادبيات پليسي مصرف كنندگان مواد مخدر را به عنوان مجرم معرفي نمود. اخلاقكليسايي در قرن نوزدهم استفاده از مواد مخدر را بسيار خطرناك قلمداد نموده است. استفاده از مواد مخدر همراه بود با مهاجرت خارجياني كه در كارخانه ها و معادن كار مي كردند و مواد مخدر را به عنوان يك تفريح ملي مصرف مي نمودند. اولين قانون مبارزه بامواد مخدر از زماني كه تعصب بر ضد اقليت مصرف كننده مواد مخدر به وجود آمد، شكل گرفت. بعد از جنگ آمريكا و اسپانيا در سال 1898، ايالات متحده آمريكا ترياك را از اسپانيا به ميراث برد. در همين راستا، دولت آمريكا در اولين كنفرانس بين المللي مواد مخدركه در شانگهاي در سال 1908 برگزار گرديد و در دومين آن در هاگيو در سال 1912 شركتنمود. از شركت كنندگان در اين كنفرانس خواسته شد كه به شدت با تجارت مواد مخدر مخالفت ورزند. هر دو فشارهاي بين المللي و رشد نظرات مردم در مورد مواد مخدر باعث تصويبقوانين بر ضد مواد مخدر گرديد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.