بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: دلايل تورم ركودي در ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1376


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مهدي تقوي استاد دكترا علوم اقتصادي , ساير آثار   احمد غروي نخجواني كارشناسي ارشد اقتصاد , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: اطلاعات سياسي اقتصادي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: در اين مقاله هدف ما روشن كردن دلايل بروز ركود همراه با تورم در اقتصاد ايران است.در اين مقاله با توجه به آمار و اطلاعات در مورد اقتصاد ايران به بررسي عوامل موثر در ايجاد وضعيت تورم ركودي مي پردازيم و كوشش مي كنيم تا راه حلهايي براي بيرون آوردن اقتصاد از اين مهلكه مطرح سازيم. در اين مقاله به موارد زير پرداخته شده است: نرخ رشد اقتصادي و نرخ تورم درآمد نفت عمل تعيين كننده است تورم و ركود ساختاري ساستهاي دولت و تورم ركودي چشم انداز آتي راههاي متصور براي مقابله با تورم ركودي اين مقاله همراه با جداول و نمودار ارائه گرديده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.