بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي پديده مهاجرت و بازگشت جمعيت در مناطق جنگ زده استان خوزستان

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1386


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سيدجمال الدين درياباري دكترا , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 61,62 

نشريه داخلي: جمعيت 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: چکيده يکي از ويژگي هاي عمده موثر در جابجائيهاي جمعيت در استان خوزستان بويژه در نمناطق جنگزده(آبادان.خرمشهرودشت ازادگان)طي دهه اخير وقوع وپايان يافتن جنگ عراق عليه ايران بوده که باعث شد در نيمه اول دهه1360 بخش قابل توجهي از 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.