بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: شيوع خشونت‌هاي خانوادگي تجربه شده در كودكان فراري و غير فراري

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1385


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): شهربانو كامراني فكور كارشناسي ارشد روانشناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 197 

شماره نشريه: 22 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه: خشونت خانوادگي,دختران فراري,فرار از منزل,كودك آزاري,كودكان خياباني 

چكيده:  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.