بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: آمارهاي ازدواج و طلاق ثبت شده در كشور در سالهاي 1371 تا 1378

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آذر 1379


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عزت اله رحم دل , ساير آثار  

شماره صفحه: 22 

شماره نشريه: 34-33 

نشريه داخلي: جمعيت 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: ر فصلنامه شماره 10 مربوط به زمستان سال 1373، گزارشي با عنوان - تحولات آمار ازدواج هاي ثبت شده در دوره 1368 تا 1372-درج شده است و گزارش حاضر دنباله آن بعلاوه آمارهاي طلاق ، كلاً براي سالهاي 1371 تا 1378 است . در مقدمه گزارش فوق الذكر مطالبيدر بيان چگونگي هاي اين آمارها در مجموعه اطلاعات و آمارهاي حياتي ذكر شده است كه بدليل مصداق داشتن آنها در حال حاضر ، در اين نوشته نيز به آنها مختصراً اشاره شده . 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.