بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بررسي مشكلات فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي دانشجويان غير بومي دانشگاه ها و ارائه راه كارهاي مناسب براي رفع آنها

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: آذر 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): صفر مهران فر , ساير آثار  

شماره صفحه: 23 

شماره نشريه: 46-45 

نشريه داخلي: جمعيت 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: دانشجوي غير بومي,امكانات فرهنگي,امكانات اجتماعي,ناسازگاري فرهنگي 

چكيده: تعداد زيادي دانشجو در دانشگاه هاي كشور در حال تحصيل مي باشند و هزينه سرانه تحصيلآنان براي كشور بسيار زياد است ، لذا اين دانشجويان بايد از تسهيلات آموزش عالي حداكثر استفاده را نمايند و براي كار و توليد در جامعه اماده گردند اين دانشجويان دوگروه مي باشند ، گروهي دانشجوي بومي مي باشند كه در حين تحصيل در ميان خانواده خودزندگي مي كنند و مشكلاتشان با همكاري خانواده آنان برطرف مي گردد. اما گروهي ديگر دانشجويان غير بومي هستند كه از خانواده خود دور مي باشند و ممكن است در محل تحصيل با مشكلات زير روبرو باشند: - عدم تجانس فرهنگي با محيط جغرافيايي و فرهنگي محل تحصيل - دوري از خانواده و مسايل ناشي از آن - هزينه زياد زندگي و تحصيل - كمبود امكانات و حمايت هاي مالي - كمبود امكانات فرهنگي ، تفريحي و ورزشي در دانشگاه - كمبود امكانات فرهنگي ، تفريحي و ورزشي در شهر محل تحصيل  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.