بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: اپيدميولوژي ايدز در استان سيستان و بلوچستان و مقايسه آن با ميانگين كشوري

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: بهمن 1383


سمينار: كنگره سالانه اپيدميولوژي _دومين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): سيدمحمدتقي حسيني طباطبائي 0 , ساير آثار   محمود ايماني 0 , ساير آثار   فريبا سوادكوهي 0 , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: منبع : نشريه طبيب شرق سال ششم ، ضميمه شماره 1، زمستان 1383 مقدمه : كمتر از سه دهه است كه HIV/ADIS بعنوان دشمن مشترك و جدي بشر ، مطرح است و بدليل راههاي مهم انتقال و نيز درمان ناپذير بودن آن يكي از دغدغه هاي اصلي حكومتهاست . تخمين زده مي شود كه تا پايان سال 2004 قريب 4/39 ميليون نفر با اين بيماري زندگي ميكنند ، و حدود 26 ميليون نفر از اين بيماري فوت شده اند. راه اصلي انتقال در دنيا روابط ناسالم جنسي است و پس از آن مواردي مثل تزريقات آلوده و انتقال مادر به كودك مي باشد. در كشور ما لغايت مهر ماه 83 حدود 7510 مورد ابتلاء ثبت شده است. بدليل جوان بودنكشور و عدم آگاهي مناسب جامعه از اين بيماري و راههاي انتقال آن و مخصوصاً به اينجهت كه فعاليتهاي پيشگيري در كشور دير هنگام آغاز شده است ، آينده اي توام با ترس ،دلهره و نگراني پيش رو داريم . در حاليكه در كلان كشور علت اصلي انتقال را معتادينتزيرقي مي دانند اين روند در استان سيستان و بلوچستان متفاوت است. لذا بر آن شديمتا اپيدميولوژي اين بيماري را در استان سيستان و بلوچستان بررسي و آنرا با ميانگينكشوري مقايسه نمائيم . روش كار : كليه موارد شناسائي شده در استان كه از طريق پايگاههاي ديده ور انجام آزمايشات منظم در جمعيت پر خطر (ملوانان ، رانندگان ، ترانزيت ، زندانيان ، خانواده افراد آلوده) مشخص شده اند و نيز مواردي كه داوطلبانه جهت اهداء خون و يا انجام آزمايش به سازمان انتقال خون مراجعه نموده اند ، و استراتژيهاي روتين آنها مثبت شده است جمع آوريو اطلاعات مورد نياز از پرونده هاي آنان استخراج و سپس با موارد ميانگين كشوري مقايسه شده اند. نتايج : آماري مبتلايان كشوري لغايت 1/7/83 حدود 7510 نفر و مبتلايان قطعي استاني لغايت 25/9/83 برابر با 301 نفر بوده اند. - مبتلايان زن كشوري 9/4% ولي در استان 18% بوده است. - عامل 4/75% موارد ابتلاء در كشور اعتياد تزريقي ، ولي در استان 5/15% بوده است. - در حاليكه تماس جنسي در كشور 8/6% علت ابتلاست در استان سيستان و بلوچستان 5/29%بوده است. - خون و فراورده هاي خوني در كشور عامل 7/2% موارد ابتلاء ولي در استان فقط 5/0% بوده است. - انتقال مادر به كودك در كشور 4/0% و در استان چهار برابر آن (6/1%) مي باشد. - موارد مبتلا به ايدز در كشور 237 نفر و در استان 12 هستند. - موارد فوت شده در كشور 849 نفر ، ولي در استان 43 هستند. بحث : HIV بعنوان ويروس نقص ايمني انساني و AIDS بعنوان سندرم نقص ايمني اكتسابي بدليل جوان بودن جمعيت كشور و مخصوصاً در استان سيستان و بلوچستان ، تاخير و بلاتكليفي درآموزش صحيح و بموقع مردم وضعيت نگران كننده اي را ايجاد نموده است. علت اصلي انتقال كشوري را اعتياد تزريقي مي دانند كه 4/75% موارد را شامل مي شود.ولي در استان سيستان و بلوچستان عليرغم اينگه گذرگاه اصلي مواد مخدر در كشور ، منطقه و اروپاست ، و تعداد زيادي معتاد تزريقي غير محلي بدليل ارزان بودن مواد مخدر دراين استان سرگردانند. فقط 5/15% موارد ابتلاء را شامل مي شود. شايد بدليل اينكه در استان از طريق پايگاه هاي ديده ور ، نظارت گسترده اي بر تاميجوامع در معرض خطر وجود دارد و مطالعه محدود به زندانها نشده است. در حاليكه عمدتاًدر كشور مطالعه در زندانها و آنهم در بندهاي متعادين تزريقي انجام شده است. در سيستان و بلوچستان علت اصلي ابتلاء تماسهاي جنسي الوده است (5/29%) كه با ميانگين كشوري كه 8/6% مي باشد تفاوت قابل ملاحظه اي دارد و بنظر مي رسد با واقعيات جامعه ما سنخيت بيشتري دارد. درصد زنان آلوده كشوري 9/4%،ولي در استان 18% است بنظر مي رسد موارد متعددي از آلودگيها كه در مردان جوياي كار در كشور هاي حاشيه جنوبي خليج فارس اتفاق مي افتد و آنان در سفرهائي كه بداخل كشور دارند و بدليل عرف محل نيز اغلب بيش از هر يك همسر دارند ، باعث ابتلاء تعدادي از آنان مي شود بطوريكه در يكي از شهرهاي جنوبي استان كه به نسبت جمعيت بيشترين مبتلايان را دارد ، 36% آنها را خانمها تشكيل مي دهند. انتقال مادر به كودك 4/0% در كشور ولي در استان چهار برابر آن است (6/1%) ، كه معمولاً بدنبال ابتلاء بيشتر خانمهاو مادران ، خطر انتقال بيماري به فرزند بيشتر مي شود و متاسفانه شاهد تولد تعداد زيادي كودك از مادران ابتلا در اين استان مي باشيم . خوشبختانه راه انتقال خون و فراورده هاي در استان ناچيز و حدود 5/0 برآورده شده است. در حاليكه در كشور 7/2% مي باشد اين در حاليست كه تعداد زيادي از بيمارانيكه نياز به تزريق مكرر خون و فراورده هاي آن دارند در اين استان وجود دارند (هموفيلي ،تالاسمي ماژور ، دياليزي و...) خوشبختانه با انجام جدي و دقيق آزمايشات لازم روي اين فراورده ها ، عليرغم آزمايشات منظم HIV جهت اين گروه بيماران ، موارد جديدي 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.