بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: اكستازي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: دي 1383


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): مليحه صبور داروساز , ساير آثار  

شماره صفحه: 29 

شماره نشريه: 3 

نشريه داخلي: نوانديش 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: اكستازي يا MDMA نوعي ماده روانگردان است كه از نظر تاثيرات مغزي شبيه داروي محرك مغزي آمفتامين و ماده توهم زاي مسكالين بوده و اسامي خياباني آن شامل XTC,Beans,Hug,Adam و Love Drug مي باشد. اين ماده را نخستين بار يك شركت داروسازي آلماني به نامميرك با هدف ساخت تركيباتي براي كنترل و مهار اشتها در افراد چاق توليد كرد. اما استفاده از آن تا اواخر دهه 1970 به تعويق افتاد. در آن زمان روانشناسان و روانپزشكانMDMA را داروي مناسبي براي درمان اختلالات رواني و عاطفي معرفي كردند. اين محصول در دهه 1980 از انبار كارخانه ها خارج شد و مورد استفاده متقاضيان قرار گرفت. در سال1985 دولت ايالات متحده استفاده از اين تركيب را ممنوع اعلام كرد، و مطالعات انجامشده روي حيوانات آزمايشگاهي در سال 1986،اثرات مخرب اكستازي بر دستگاه اعصاب را نشان داد. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.