بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بيكاري و علل آن - ممالك مختلف

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: دي 1377


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): داود فرايدي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: دوره1ش4 

نشريه داخلي: نشريه كار و جامعه 

نشريه خارجي:

محل دستيابي:  

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: قسمت اول مقدمه كم اشتغالي و بيكاري در ممالك مختلف، سيماهاي گوناگوني دارد. هرگز نبايد تصور كرد،بيكار به كسي اطلاق مي شود كه فاقد هر گونه شغلي جهت كسب درآمد مي باشد. بلكه بايدگفت كه در يك تعريف تقريبا جامع، بيكاران به افرادي اطلاق مي شود كه اولا: داراي شغل و كاري منظم نبوده و ثانيا كارشان متناسب با تخصص و مهارتشان در جهت توليدات جامعه نيست و ثانيا: شامل افرادي است كه حرفه و كارشان مناسب با شايستگي و علاقه آنهانيست و بالاخره دايره شمول آن در برگيرنده افرادي است كه به حرفه يا شغلي اشتغال دارند كه اگر به نحوي كارشان را ترك نمايند تاثير نامطلوبي در آن رشته يا حرفه و شغلبوجود نيايد. بر اين اساس ممكن است گفته شود كه ارقام مربوط به بيكاري در هر حال فقط نوك كوه يخ شناور در دريا را نشان مي دهد. چه عظيم ترين قسمت اين كوه يخ در دل دريا و از چشم پنهان مي باشد. بنابراين مي توان گفت تمام افرادي كه به نحوي در تعريف فوق الذكر مي گنجند خيل بيكاران را تشكيل مي دهند. هر چند ممكن است در مورد بعضي از آنها اصطلاح شاغل را بكاربرد ولي در اصل اصطلاح بيكاري بيشتر در مورد آنها مصداق دارد. با بيان مختصري كه در مورد بيكاري و تعريف آن در فوق بدان اشاره شد نگارنده اين پايان نامه مناسب مي داند ضمن بيان اشكال و انواع مختلف بيكاري در صفحات بعدي، به عللو عوامل بيكاري نيز اشاره اي بنمايد. اين مقاله در ادامه محورهاي زير را مورد بحث قرار داده است. بيكاري پنهان بيكاري پنهان در كشاورزي بيكاري اختياري بيكاري اجباري بيكاري تحصيل كرده ها بيكاري بنيادي بيكاري و تورم اين مقاله همراه با تصوير و نمودار ارائه گرديده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.