بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو براي شهلا معظمي   
صفحه 1

  رديف   نام جدول   عنوان
    1     مقالات     همسر كشي
    2     مقالات     حمايت از زنان در برابر خشونت هاي خانگي
    3     مقالات     جرم شناسي خشونت خانگي و همسر كشي در سيستان و بلوچستان
    4     تحقيقات     جرم سازمان يافته و راهكارهاي جهاني مقابله با آن
    5     پايان نامه ها     حمايت كيفري از زنان در برابر خشونت - در مقايسه حقوق ايران و امريكا
    6     مشخصات     معظمي شهلا

           تعداد 6 مورد      

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.