بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 5

  رديف   نام جدول   عنوان
    81     مقاله     جلوگيري از بازگشت به مواد مخدر يا برنامه هاي Rpp
    82     مقاله     نقش نالتر كستون در درمان بيماران وابسته به مواد مخدر
    83     مقاله     بررسي ميزان آگاهي بيماران معتاد بستري در بخش هاي عفوني و روان و اعصاب بيمارستان شهيد بهشتي زنجان درباره نحوه ابتلا و و انتقال و پيشگيري و درمان بيماريها ايدز و هپاتيت
    84     مقاله     تعيين ميزان رضايت از كيفيت خدمات ارائه شده در مركز خود معرف استان زنجان از ديد معتادين مراجعه كننده 1380
    85     مقاله     بررسي عوامل اجتماعي و محيطي مرتبط با بازگشت مجدد معتادان به مصرف مواد افيوني در مراجعين به مراكز دولتي ترك اعتياد شهر همدان، 1379
    86     مقاله     بررسي بوپرونورفين و كلوئيدين در سم زدائي مواد ترياكي
    87     مقاله     سنجش تاثير تكنيك هاي طب مكمل (يوگا درماني) بر ميزان وابستگي داروئي در جوانان 25-20 ساله، تهران 1380
    88     مقاله     بررسي نقش متغيرهاي خانوادگي در پديدآيي اختلالات مصرف مواد
    89     مقاله     بررسي نتايج درماني بيماران وابسته به مواد مخدر با استفاده از روش سم زدائي فوق سريع U.R.D طي مدت يكماهه، سه ماهه و شش ماهه در سالهاي 81-1379 در شهر تهران
    90     مقاله     اسيد ليزرژيك دي اتيل آميد (LSD)
    91     مقاله     اعتياد، چالشها و درمانها در يك نگاه
    92     مقاله     عوامل مهم مخاطره انگيز و متغيرهاي زمينه ساز اعتياد
    93     مقاله     تاثير ويتامين ث در كاهش علائم ترك اعتياد هروئين
    94     مقاله     علل ابتلاء به اعتياد و گسترش آن در كودكان و نوجوانان
    95     مقاله     مطالعه فراواني ((انزال زودرس)) در مردان وابسته به اپيوئيد و مقايسه كفايت فلوكستين و كلومي پرامين در رفع اين اختلال پس از سم زدايي
    96     مقاله     توزيع فراواني مسمومين با مواد مخدر بر اساس شاخص هاي دموگرافي و خصوصيات باليني
    97     مقاله     بررسي مقايسه اي علائم ناشي از قطع مواد مخدر (مورفين) در موش هاي سوري معتاد با اعتياد مكرر
    98     مقاله     هنگامه هاي سقوط
    99     مقاله     بررسي اپيدميولوژي وابستگي و سوء مصرف مواد در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بابل
    100     مقاله     بررسي اثر تخريب شيميايي هسته اكومبنس بوسيله 6- هيدوركسي دوپامين (6-OHDA) بر روي تمايل و وابستگي به مورفين در رات

قبلي     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |       تعداد 365 مورد      بعدي

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.