بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 4

  رديف   نام جدول   عنوان
    61     مقاله     تأثيراشتغال مادران برعملكردرفتاري وآموزشي فرزندان
    62     مقاله     بررسي و مقايسه ي خودپنداره ي نوجوانان دختر و پسر گريزان وعادي
    63     مقاله     مقايسه وتعيين ميران هم خواني اولويت هاي ارزشي دانش آموزان دبيرستاني استان لرستان،و والدين وآموزگاران آنها
    64     مقاله     بررسي ومقايسه تاثير کنکور بروضعيت رواني شخصيتي راه يافته گان وراه نيافته گان به دانشگاه وخانواده هاي آنان
    65     مقاله     بررسي رابطه کمال گرايي مثبت ومنفي ومکانيسم هاي دفاعي
    66     مقاله     بررسي روايي و پايايي مقياس خود سنجي افسردگي (DSRS)براي دانش آموزان ايراني
    67     مقاله     مقايسه ميزان عزت نفس و سبك هاي اسنادي در دو گروه از نوجوانان غير معتاد و معتاد
    68     مقاله     خشونت‌ كلامي‌ از ديدگاه‌ دانش‌آموزان‌ دختر و پسر پايه‌هاي‌ اول‌ و سوم‌ مدارس‌ راهنمايي
    69     مقاله     هنجاريابي پرسشنامه نوجوانان آيزنک براي دانش آموزان دوره متوسطه استان همدان
    70     مقاله     كيفيت رابطه ولي ـ فرزندي نوجوانان دچار اعتياد و نوجوانان عادي
    71     مقاله     مقايسه افسردگي انزواي اجتماعي و ارتباطات خانوادگي دانش آموزان دختر کاربر و غير کاربر اينترنتي دبيرستان هاي تهران
    72     مقاله     رابطه افکار اضطرابى با باورهاى فراشناختى در دانش‌آموزان دبيرستانى مبتلا به اختلال اضطراب فراگير
    73     مقاله     ارتباط ميان اضطراب اجتماعي و سوگيرى‌هاي شناختى در نوجوانان
    74     مقاله     تاثير برنامه جرات آموزي گروهي در افزايش مهارت جرات ورزي و عزت نفس دانش آموزان كم جرات
    75     مقاله     بررسي اثرات استفاده از اينترنت بر انزواي اجتماعي کاربران اينترنت (در ميان کاربران کافي نت هاي تهران)
    76     مقاله     رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري والدين و راهبردهاي مقابله با استرس فرزندان
    77     مقاله     تاثير يادگيري از طريق همياري بر تقويت مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان
    78     مقاله     دختران جوان و تجربه زنانگي(مطالعه موردي در ميان دختران دبيرستاني شهر تهران)
    79     مقاله     عوامل خانوادگي مؤثر بر فرار دختران از خانه
    80     مقاله     ميزان شيوع کودک‌آزاري در دانش‌آموزان دوره راهنمايي شهر تهران

قبلي     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |       تعداد 272 مورد      بعدي

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.