بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 4

  رديف   نام جدول   عنوان
    61     مقاله     نظام تامين مسكن بيمه شدگان و جايگاه سازمان تامين اجتماعي
    62     مقاله     بررسي مسائل و مشكلات بيمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختياري در تعامل با سازمان تامين اجتماعي
    63     مقاله     زير ساختهاي تامين اجتماعي ايران در قرن سيزدهم هجري شمسي
    64     مقاله     نظام مراقبت از سلامت و بيمه هاي اجتماعي تايلند
    65     مقاله     ارتباط بين فعاليت سيستم هاي مغزي-رفتاري حمايت اجتماعي و افسردگي
    66     مقاله     جايگاه سالمندي در نظام حقوق مدني ايران
    67     مقاله     اشتغال مجدد بازنشستگان و شاخص هاي کيفيت زندگي
    68     مقاله     تحليل فضايي شاخص‌هاي توسعه خدمات بهداشت و درمان
    69     مقاله     تعيين‌کننده‌هاي مخارج درمان در سازمان تأمين اجتماعي
    70     مقاله     بررسي رضامندي مستمري بگيران تامين اجتماعي تهران بزرگ
    71     پايان نامه     بررسي و شناخت اثرات توسعه بيمه هاي عمر (زندگي) در خانواده هاي ايراني كم درآمد و فوايد اجتماعي آن از ديدگاه مددكار اجتماعي
    72     پايان نامه     تامين اجتماعي و آثار توزيعي آن بر اقتصادي ايران
    73     پايان نامه     بررسي کيفيت زندگي سالمندان بازنشسته عضو سازمان بازنشستگي ساکن شهر تهران در سال 1384
    74     تحقيق     بررسي روند آسيبهاي اجتماعي شايع و شيوه هاي كنترل آن - طرح امنيت اجتماعي
    75     تحقيق     مطالعه وضعيت ارائه خدمات بهداشتي درماني در جمعيت عشايري استان خراسان
    76     تحقيق     بررسي ميزان آگاهي كارگران از موضوع تامين اجتماعي
    77     تحقيق     بررسي مشكلات فردي - خانوادگي - اجتماعي و آموزشي افراد با سندرم داون در ايران
    78     تحقيق     تدوين آئين نامه روش لايه بندي خدمات و تعيين بسته هاي خدماتي در نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در برنامه چهارم توسعه
    79     تحقيق     نياز سنجي و تعيين اولويت هاي تحقيقاتي معاونت درمان سارمان تامين اجتماعي
    80     تحقيق     شناخت ويژگي هاي شغلي کارگران ميدان ميوه و تره بار مرکزي تهران (در ارتباط با حمايت هاي مقرر در قانون تامين اجتماعي)

قبلي     1 | 2 | 3 | 4 |       تعداد 80 مورد      

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.