بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 4

  رديف   نام جدول   عنوان
    61     پايان نامه     بررسي نگرش پسران ناشنواي مرکز توانبخشي حرفه اي آيت در ارتباط با تاثير آموزش بر اشتغال
    62     تحقيق     بررسي وضعيت اشتغال بكار فارغ التحصيلان مدارك پزشكي دانشكده طي سالهاي 1375- 1370
    63     تحقيق     نگرشي بر ايجاد مجتمع هاي اشتغال در مناطق محروم
    64     تحقيق     كلياتي در مقوله اشتغال
    65     تحقيق     تحقيق پيرامون بررسي نقش اشتغال زائي و توزيع درآمد در صنعت فرش دستباف در استانهاي اصفهان و آذربايجان شرقي
    66     تحقيق     بازار كار زنان (عرضه و تقاضا و بيكاري) در دهه آينده با توجه به تحولات اقتصادي و اجتماعي
    67     تحقيق     هدايت شغلي از طريق همخواني شخصيت با محيط شغلي
    68     تحقيق     راه هاي ايجاد فرهنگ وجدان كاري در جامعه "مطالعه موردي استان كرمان"
    69     تحقيق     قشربندي اجتماعي و تحرك شغلي در جامعه شهري ايران
    70     تحقيق     آثار آزادسازي و يكسان سازي نرخ ارز بر اشتغال و مهاجرتهاي روستايي
    71     تحقيق     اشتغال و خوداتكايي
    72     تحقيق     طرح بررسي ميزان پايبندي مردم استان سمنان به وجدان كاري و انضباط
    73     تحقيق     بررسي مقايسه اي مشكلات رواني اجتماعي كارگران حادثه ديده ناشي از كار
    74     تحقيق     بررسي نگرش دانشجويان پرستاري نسبت به مراقبت از معتادين
    75     تحقيق     بررسي وضعيت شغلي و اثرات آموزش ونيروي انساني آموزش گرفته در سال 1360لغايت 1363
    76     تحقيق     وضعيت اشتغال فارغ التحصيلان هنرستان هاي دخترانه
    77     تحقيق     وضعيت اشتغال فارغ التحصيلان هنرستانهاي دخترانه
    78     تحقيق     بررسي بخش غير رسمي مشاغل در تهران

قبلي     1 | 2 | 3 | 4 |       تعداد 78 مورد      

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.