بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 3

  رديف   نام جدول   عنوان
    41     مقاله     نقد لايحه ((ساختار سازماني نظام تامين اجتماعي كشور ))
    42     مقاله     نقدي بر لايحه ساختار سازماني نظام رفاه و تامين اجتماعي كشور
    43     مقاله     نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي : ديدگاه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي سوالات و پاسخ ها
    44     مقاله     نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي : ديدگاه كميته امداد ، سوالات و پاسخ ها
    45     مقاله     نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي : ديدگاه سازمان مديريت و برنامه ريزي ، سوالات و پاسخ ها
    46     مقاله     نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي : بخشي يا فرابخشي
    47     مقاله     چالش هاي فراروي نظام تامين اجتماعي در آغاز سده بيست و يك ميلادي
    48     مقاله     مقياس برابري
    49     مقاله     ريسك مرگ در ايران
    50     مقاله     بررسي مقدماتي كاربرد نظريه سرمايه اجتماعي در تحليل وضعيت تامين اجتماعي در ايران
    51     مقاله     بررسي تطبيقي بيمه اجتماعي صاحبان حرف و مشاغل آزاد در شش كشور اروپايي ، تركيه و ايران
    52     مقاله     بهره مندي بازنشستگان شهر تهران از خدمات ويژه اوقات فراغت
    53     مقاله     توسعه لايه‌هاي تأمين اجتماعي پيش‌نياز فرآيند جهاني‌سازي
    54     مقاله     دوره‌هاي رونق و ركود اقتصادي و سياستگذاري در نظام بيمه‌هاي اجتماعي ايران
    55     مقاله     روند شكل‌گيري حقوق تأمين اجتماعي در اسناد و موازين بين‌المللي
    56     مقاله     وضعيت عدالت در تامين مالي نظام سلامت در ايران
    57     مقاله     نگرش جنسيتي به تأمين اجتماعي
    58     مقاله     نگرش اقتصادسنجي به هزينه‌هاي تأمين اجتماعي
    59     مقاله     حسابهاي ملي سلامت
    60     مقاله     ارائه مدلهايي براي سنجش كيفيت خدمات و سازمان تامين اجتماعي

قبلي     1 | 2 | 3 | 4 |       تعداد 80 مورد      بعدي

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.