بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 3

  رديف   نام جدول   عنوان
    41     پايان نامه     بررسي تطبيقي عوامل موثر بر رضايت شغلي زنان شاغل
    42     پايان نامه     عوامل موثر بر اشتغال زنان داراي تحصيلات عالي مراجعه كنندگان به مراكز خدمات اشتغال شهر تهران سال 1382
    43     پايان نامه     تاثير ايجاد اشتغال بر كاهش فقر در ايران
    44     پايان نامه     بررسي رابطه اشتغال و ساختار توليد در چارچوب جدول داده - ستانده
    45     پايان نامه     بررسي وضعيت شغلي دانشجويان تحصيلات تكميلي
    46     پايان نامه     بررسي مشكلات بخش كشاورزي در ايجاد اشتغال فارغ التحصيلان آموزش كشاورزي نظام آموزش متوسطه كشور
    47     پايان نامه     نقش آموزش رسمي در توسعه نيروي انساني ( بانگاهي به وضعيت اشتغال فارغ التحصيلان فني و حرفه اي )
    48     پايان نامه     رابطه شغل و سواد در شهرهاي ايران
    49     پايان نامه     نهاوند و تحول اشتغال در آن
    50     پايان نامه     بررسي جمعيت فعال ايران
    51     پايان نامه     اشتغال و توسعه بررسي روند تحولات اشتغال بخش هاي عمده فعاليت اقتصادي استان هاي ايران در ارتباط با توسعه اقتصادي - اجتماعي طي سالهاي 75-1365
    52     پايان نامه     سياست هاي اشتغال و درآمد در ايران (ترجمه )
    53     پايان نامه     تحولات نيروي انساني اشتغال و مهاجرت در فاصله سال هاي 1332 تا 1357
    54     پايان نامه     تحول و تركيب سني و جنسي و انواع مشاغل در ايران طي دو سرشماري 1335 و 1345
    55     پايان نامه     بررسي روند عرضه نيروي انساني ، اشتغال و بيكاري در جمعيت ايران :79-1365
    56     پايان نامه     جمعيت فعال در ايران
    57     پايان نامه     بررسي وضع اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاه ها در ايران
    58     پايان نامه     بررسي وضعيت اشتغال و بيكاري در شهرستان شيراز 1375-1365
    59     پايان نامه     مقايسه تاثير ساعت كار ثابت و متغير براحساس فشار رواني واثر آن بر كارآيي خانواده در زنان شاغل متاهل
    60     پايان نامه     بررسي تأثير تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر حقوق و تكاليف قانوني زنان در خانواده (- با تأكيد بر طلاق، اشتغال و حضانت

قبلي     1 | 2 | 3 | 4 |       تعداد 78 مورد      بعدي

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.