بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 2

  رديف   نام جدول   عنوان
    21     مقاله     بررسي ميزان آگاهي زندانيان معتاد زندان فجر شهرستان دزفول نسبت به بيماري ايدز در سال 1381
    22     مقاله     تاثير اختلالهاي شخصيتي و شيوه‌هاي مقابله معتادان بر نگرش آنها نسبت به سوء مصرف مواد و انتخاب نوع ماده‌ي مصرفي
    23     مقاله     خشونت عليه همسران معتادان
    24     مقاله     بررسي علل اعتياد به مواد تغيير دهنده خلق و رفتار و روشهاي موثر و كارآمد مشاوره اعتياد
    25     مقاله     بررسي مصرف مواد مخدر در ميان معتادان مرد در ايران
    26     مقاله     مقايسه ميزان تحريك جويي در افراد سوء مصرف كننده ترياك و افراد بهنجار
    27     مقاله     كيفيت رابطه ولي ـ فرزندي نوجوانان دچار اعتياد و نوجوانان عادي
    28     مقاله     بررسي تاثير آموزش شناختي -رفتاري زوجين در کاهش گرايش به مواد بيماران وابسته به مواد مخدر ترياکي در شهر اصفهان
    29     مقاله     بررسي تاثير ترياك بر اسپرماتوژنز مردان معتاد
    30     پايان نامه     بررسي گرايش هاي بيمار گونه رواني و برخي ويژگيهاي اجتماعي در زنان معتاد
    31     پايان نامه     مقايسه خصوصيات شخصيتي جوانان معتاد به مواد مخدر و جوانان عادي (غير معتاد)در گروه سني 12-14 سال در استان اصفهان
    32     پايان نامه     بررسي و مقايسه ارتباط بين مولفه هاي شخصيتي و راهبرد هاي مقابله اي در معتادين به ترياك خود معرف36-30 ساله
    33     پايان نامه     بررسي نيمرخ رواني افراد معتاد با استفاده از پرسشنامه چند وجهي شخصيتي مينه سونا-2
    34     پايان نامه     بررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي،اعتياد و نيمرخ رواني افراد معتاد در مقايسه با افراد غير معتاد (در مركز خود معرف استان بوشهر)
    35     پايان نامه     پاسخ سياست هاي جنايي ايران به جرم اعتياد به مواد مخدر
    36     پايان نامه     بررسي سياستهاي اجتماعي در رابطه با دانش آموزان پسر داراي والدين معتاد در دو شهر تهران و مشهد -با تاكيد بر مشكلات خانوادگي آنها
    37     پايان نامه     بررسي رابطه اختلالات شخصيت ضد اجتماعي و مرزي با اعتياد به مواد مخدر (شيره-ترياك-هروئين)در مردان 18 تا 35 كرمانشاهي
    38     پايان نامه     نقش اعتياد در شكل گيري فرهنگ فقر - نمونه موردي دهپياله شيراز
    39     پايان نامه     الگو هاي نگرشي و ويژگي هاي شخصيتي نوجوانان معتاد در مقايسه با نوجوانان عادي
    40     پايان نامه     بررسي و مقايسه سطح قضاوت اخلاقي و ويژگيهاي شخصيتي زنان زير 20 سال معتاد و غير معتاد شهر سمنان

قبلي     1 | 2 | 3 |       تعداد 52 مورد      بعدي

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.