بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 2

  رديف   نام جدول   عنوان
    21     مقاله     بررسي اثر تخريب شيميايي هسته اكومبنس بوسيله 6- هيدوركسي دوپامين (6-OHDA) بر روي تمايل و وابستگي به مورفين در رات
    22     مقاله     انتخاب رويكرد درماني در بيماران وابسته به مواد افيوني بر اساس سبك زندگي و شخصيت بيماران
    23     مقاله     بررسي تاثير فلوكسيتين در كاهش پره مچوراجاكوليشن ناشي از اعتياد در معتادان مراجعه كننده به كلينيك ترك اعتياد
    24     مقاله     بررسي اثر اگونيست گيرنده DI دوپامين (SKF 38393) بر روي تمايل و وابستگي به مورفين در رات
    25     مقاله     بررسي اثر عصاره سير بر تعديل علائم ناشي از قطع مواد مخدر در موش سوري معتاد
    26     مقاله     تاثير گروه درماني شناختي - مذهبي در كاهش افسردگي، اضطراب و ميزان عود معتادين خود معرف
    27     مقاله     اعتياد به بوپرنورفين، گزارش پنج مورد
    28     مقاله     همبستگي بين نمرات شاخص شدت اعتياد و مدت باقي ماندن در درمان ((در بيماران وابسته به اوپيوئيد تحت درمان بانالتروكسان))
    29     مقاله     واكسنهاي نيكوتيني براي ترك سيگار
    30     مقاله     بررسي شيوع دردهاي اسكلتي - عضلاني در معتادان در حين ترك
    31     مقاله     بررسي نقش داروهاي كورتوني بر تعديل علائم ناشي از قطع مواد مخدر در موش سوري معتاد
    32     مقاله     معرفي روش نوين ترك اعتياد و سم زدايي سريع با استفاده از بيهوشي عمومي (URD)
    33     مقاله     مقايسه اندازه گيري هورمون كورتيزول قشر آدرنال و مدت زمان ريكاوري و عوارض آن در اعمال جراحي الكتيو بيماران معتاد به مواد مخدر و غير معتاد به مواد مخدر
    34     مقاله     نقش آموزش كنترل محيط، توجه برگرداني و توقف افكار در كاهش رفتار مواد خواهي (وسوسه) در وابستگان به مواد افيوني
    35     مقاله     مصاحبه انگيزشي رويكردي كارآمد براي كسب و حفظ تغيير
    36     مقاله     برونورفين، بودن يا نبودن، آري يا نه
    37     مقاله     تشخيص هاي توام وابستگي به مواد و اختلالات خلقي در 1017 نفر داراي اختلالات وابسته به مواد مراجعه كننده به بيمارستان رازي و كلينيك خصوصي روانپزشكي (79-1377)
    38     مقاله     بررسي مقايسه اي علائم ناشي از قطع مواد مخدر در موش سوري ماده و نر معتاد
    39     مقاله     رويكردهاي درمان غير دارويي در اعتياد
    40     مقاله     ارزيابي اقتصادي عملكرد مراكز بازتواني سرپايي معتادان سازمان بهزيستي كشور در سال 1380

قبلي     1 | 2 | 3 | 4 |       تعداد 71 مورد      بعدي

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.