بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 2

  رديف   نام جدول   عنوان
    21     کتاب     نگاهي به مطالعات جرم شناسي در ايران
    22     پايان نامه     بررسي عوامل ارتكاب به جرم در بين مجرمين محكوم شده در زندان مركزي مشهد (جرائم سرقت - قاچاق مواد مخدر و اعتياد)
    23     پايان نامه     نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهكاري نوجوانان (با تكيه بر نظم در خانواده)
    24     پايان نامه     بررسي رابطه از هم گسيختگي خانواده، فقر اقتصادي و اعتياد با جرائم سرقت و فروش مواد مخدر
    25     پايان نامه     بررسي علل و عوامل موثر بر ارتكاب قتل عمد در استان لرستان
    26     پايان نامه     علل ناسازگاري و جرائم جوانان
    27     پايان نامه     شناخت و مقايسه جرايم بوميان و مهاجران
    28     پايان نامه     بررسي اثرات عوامل جامعه پذير در رفتار بزهكارانه جوانان در شهر شيراز
    29     پايان نامه     بررسي عوامل اجتماعي بزهكاري نوجوانان در تهران
    30     پايان نامه     بررسي علل اجتماعي ارتكاب جرم از ديدگاه مددكاري اجتماعي در زندان اصفهان
    31     پايان نامه     آنومي در مدارس
    32     پايان نامه     بررسي عوامل اجتماعي-اقتصادي موثر در شيوع جرائم در جامعه شهري اهواز
    33     پايان نامه     بحثي در باب علل اجتماعي جرم
    34     پايان نامه     نظام حقوقي پيشگيري و مجازات جرائم عليه اشخاص مورد حمايت بين المللي
    35     پايان نامه     جرايم عليه بشريت موضوع ماده 7 اساسنامه ديوان بين المللي كيفري با تاكيد بر قتل ، شكنجه و ناپديد كردن اجباري افراد
    36     پايان نامه     مسئوليت بزهكاران بر مبناي جرمشناسي
    37     پايان نامه     مقايسه سبك اسنادي مجرمين (بزهكاران )داراي اختلال شخصيت ضد اجتماعي (اختلال سلوك) با سبك اسنادي مراقبين كانون اصلاح و تربيت
    38     پايان نامه     ساخت مقدماتي و هنجاريابي مقياس S.D.S بر روي بزهكاران پسر 18-14 ساله كانون اصلاح و تربيت شهر تهران
    39     پايان نامه     رابطه جرم و جنايت با درآمد ، تحصيلات ،گرايش مذهبي ، بعد خانوار پدري ، اشتغال و تاهل
    40     پايان نامه     رابطه تعداد اولاد و جرم

قبلي     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |       تعداد 104 مورد      بعدي

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.