بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 2

  رديف   نام جدول   عنوان
    21     مقاله     سياست هاي اقتصادي كلان و بازار كار زنان در ايران
    22     مقاله     جايگاه اشتغال در نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي
    23     مقاله     رابطه بيكاري با سلامت رواني با توجه به نقش تعديلي تعهد به اشتغال در بين دانش‌آموزان ترك تحصيل كرده
    24     مقاله     اشتغال جوانان و چالش‌هاي آن
    25     مقاله     ساختارهاي فرهنگي-اجتماعي موثر در ايجاد کسب و کارهاي کارآفرينانه
    26     مقاله     بازار کار فارع التحصيلان آموزش عالي
    27     مقاله     تاثير فن آوري اطلاعات بر اشتغال زنان
    28     مقاله     جهانگردي ايجاد اشتغال و افزايش سرشار درآمد ملي
    29     مقاله     بررسي تاثير راهنمائي شغلي به شيوه فرايند آمادگي حرفه اي و آموزش كارآفريني بر افزايش كاريابي زنان بيكار شهر كرد
    30     مقاله     رابطه بين هوش هيجاني ، فرسودگي شغلي و سلامت روان كاركنان شركت ايران خودرو
    31     مقاله     بررسي اثربخشي آموزش هاي آماده سازي شغلي و كارآفريني بر تمايلات كارآفريني جوانان داوطلب استفاده از تسهيلات اشتغال زايي شهر تهران
    32     مقاله     اشتغال مجدد بازنشستگان و شاخص هاي کيفيت زندگي
    33     کتاب     جوانان: فرصتها، اشتغال، بيكاري
    34     پايان نامه     بررسي وضعيت توانخواهان اشتغال يافته از طريق وام كارفرمايي در بهزيستي استان گيلان
    35     پايان نامه     بررسي وضعيت اشتغال و كاريابي مددجويان در مراكز توانبخشي فني و حرفه اي شهيد صدوقي
    36     پايان نامه     بررسي تاثير عوامل اقتصادي ، اجتماعي،خانوادگي بر رغبت هاي شغلي دانش آموزان دبيرستاني شهرستان تبريز
    37     پايان نامه     اثرات اشتغال زن بر خانواده : تحقيقي پيرامون اثرات اشتغال زنان كارگر بر خانواده
    38     پايان نامه     بررسي عوامل موثر در رضامندي زنان شاغل از زندگي زناشوئي
    39     پايان نامه     نگرش اسلام به چگونگي اشتغال زنان در موسسات انتفاعي
    40     پايان نامه     مقايسه ميزان افسردگي بين زنان متاهل خانه دار و زنان متاهل شاغل

قبلي     1 | 2 | 3 | 4 |       تعداد 78 مورد      بعدي

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.