بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 1

  رديف   نام جدول   عنوان
    1     مقاله     تاثير گروه درماني شناختي - مذهبي و گروه درماني شناختي در كاهش افسردگي، اضطراب و ميزان عود معتادين خود معرف
    2     مقاله     صورت مساله اعتياد
    3     مقاله     مقايسه متادون و گياه Trachysperman Copficum بر نشانگان قطع مرفين
    4     مقاله     اقدامات روانشناختي و اجتماعي براي درمان اعتياد
    5     مقاله     شيوه هاي موثر تغيير نگرش در درمان اعتياد به مواد مخدر
    6     مقاله     معتادان گمنام
    7     مقاله     درمان به عنوان راهبرد كاهش تقاضا و لزوم احداث مراكز درماني اعتياد
    8     مقاله     شيوه هاي موثر تغيير نگرش در درمان اعتياد به مواد مخدر
    9     مقاله     بررسي اثر مورفين بر روي سلولهاي سيستم تنفسي
    10     مقاله     جلوگيري از بازگشت به مواد مخدر يا برنامه هاي Rpp
    11     مقاله     نقش نالتر كستون در درمان بيماران وابسته به مواد مخدر
    12     مقاله     تعيين ميزان رضايت از كيفيت خدمات ارائه شده در مركز خود معرف استان زنجان از ديد معتادين مراجعه كننده 1380
    13     مقاله     بررسي عوامل اجتماعي و محيطي مرتبط با بازگشت مجدد معتادان به مصرف مواد افيوني در مراجعين به مراكز دولتي ترك اعتياد شهر همدان، 1379
    14     مقاله     بررسي بوپرونورفين و كلوئيدين در سم زدائي مواد ترياكي
    15     مقاله     سنجش تاثير تكنيك هاي طب مكمل (يوگا درماني) بر ميزان وابستگي داروئي در جوانان 25-20 ساله، تهران 1380
    16     مقاله     بررسي نتايج درماني بيماران وابسته به مواد مخدر با استفاده از روش سم زدائي فوق سريع U.R.D طي مدت يكماهه، سه ماهه و شش ماهه در سالهاي 81-1379 در شهر تهران
    17     مقاله     تاثير ويتامين ث در كاهش علائم ترك اعتياد هروئين
    18     مقاله     مطالعه فراواني ((انزال زودرس)) در مردان وابسته به اپيوئيد و مقايسه كفايت فلوكستين و كلومي پرامين در رفع اين اختلال پس از سم زدايي
    19     مقاله     بررسي مقايسه اي علائم ناشي از قطع مواد مخدر (مورفين) در موش هاي سوري معتاد با اعتياد مكرر
    20     مقاله     هنگامه هاي سقوط

     1 | 2 | 3 | 4 |       تعداد 71 مورد      بعدي

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.