بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  
صفحه 1

  رديف   نام جدول   عنوان
    1     مقاله     مروري بر ايدز و بررسي آن در معتادان تزريقي
    2     مقاله     بررسي ميزان آگاهي بيماران معتاد بستري در بخش هاي عفوني و روان و اعصاب بيمارستان شهيد بهشتي زنجان درباره نحوه ابتلا و و انتقال و پيشگيري و درمان بيماريها ايدز و هپاتيت
    3     مقاله     مقايسه نگرش اجتماعي در اعتياد به مواد مخدر با سه بيماري ايدز، هپاتيت نوع C,B
    4     مقاله     علل و پيامدهاي بهداشتي و راهكارهاي آن در دختران بزهكار
    5     مقاله     بررسي نقش اعتياد در گسترش ايدز و اختلالات رواني همراه
    6     مقاله     ايدز و اثرات آن بر توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي
    7     مقاله     ايدز و راههاي پيشگيري از آن
    8     مقاله     تاثير وضعيت اقتصادي - اجتماعي بر بقاي عمر افراد مبتلا به ايدز
    9     مقاله     ميزان آگاهي دانش آموزان دبيرستانهاي زاهدان از بيماري ايدز و راههاي پيشگيري آن
    10     مقاله     ايدز
    11     مقاله     آگاهي ، نگرش و عملكرد خانمهاي ازدواج موقت در مورد بيماري ايدز ، راههاي انتقال و پيشگيري از آن شيراز 83-1382
    12     مقاله     اپيدميولوژي ايدز در استان سيستان و بلوچستان و مقايسه آن با ميانگين كشوري
    13     مقاله     شيوع عفونت HIV و عوامل موثر بر آن در مصرف كنندگان تزريقي مواد مخدر تازه وارد شده به يكي از زندانهاي استان تهران
    14     مقاله     بررسي شيوع HIV/AIDS در زندانيان شهرستان سبزوار
    15     مقاله     بررسي ميزان آگاهي زندانيان معتاد زندان فجر شهرستان دزفول نسبت به بيماري ايدز در سال 1381
    16     مقاله     بررسي شيوع عفونت HCV/HBV در زندانيان شهرستان سبزوار
    17     مقاله     بررسي ميزان آگاهي آرايشگران مرد شهر ساري در مورد راه هاي انتقال و پيشگيري بيماريهاي هپاتيت B و ايدز در سال 1382
    18     مقاله     مقايسه دو شيوه آموزشي نمايش فيلم و بحث گروهي در ميزان آگاهي و نگرش دانش آموزان دبيرستاني زاهدان در زمينه بيماري ايدز و روشهاي پيشگيري از آن 1383
    19     مقاله     جنبه‌هاي رواني - اجتماعي بارداري در زنان HIV مثبت
    20     مقاله     ابعاد پزشکي اجتماعي باروري در بيماران مبتلا به ايدز

     2 |       تعداد 27 مورد      بعدي

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.