بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


جستجو در بانک اطلاعات منابع نوشتاری  




صفحه 1

  رديف   نام جدول   عنوان
    1     مقاله     بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت افراد بالاي 18 سال شهرستان دماوند
    2     مقاله     بررسي اثرات استفاده از اينترنت بر انزواي اجتماعي کاربران اينترنت (در ميان کاربران کافي نت هاي تهران)
    3     پايان نامه     بررسي مسائل و مشكلات خانوادگي و اجتماعي نوجوانان پسر 18-12 سال در مورد اوقات فراغت آنان در منطقه نظر شهر اصفهان
    4     پايان نامه     بررسي مسائل و مشكلات خانوادگي و اجتماعي نوجوانان پسر 18-12 ساله در مورد اوقات فراغت آنها در منطقه نطنز شهر اصفهان
    5     پايان نامه     بررسي چگونگي گذارن اوقات فراغت نوجوانان در شهرستان بروجن
    6     پايان نامه     بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت نوجوانان 15-18 ساله دختر و پسر لردگان
    7     پايان نامه     بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي
    8     پايان نامه     برررسي رابطه نگرش نسبت به اعتياد و نوع مولفه هاي فراغتي نوجوانان 15 تا 18 ساله محله فيروز آباد شهرستان خمين
    9     پايان نامه     بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت همسران مردان شاغل ساکن در منطقه صنعتي عسلويه (شهرک ولي عصر)

           تعداد 9 مورد      

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.