بانك مشکلات اجتماعي ايران

بانك اطلاعات مشکلات اجتماعی ايران

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 

 

شنبه 14 تير 1399 ، 4 جولاي 2020

  آمار بازديدكنندگان

 
 

مشکلات اجتماعي ايران
آسيب شناسي جامعه
اعتياد
ايدز
پيشگيري - کنترل تقاضا
درمان
علتها
عرضه مواد
معتاد
جرم و مجرم
انحرافات جنسي
بزهکاري
تکدي گري
خشونت - قتل
زندان و زنداني
سرقت - اختلاس
کانون اصلاح و تربيت
مهاجرت - مهاجرين
حاشيه نشيني
مهاجرت داخلي
مهاجرت خارجي
فرار مغزها
سوء مسکن
توزيع و تبعيض
توزيع درآمد
عدالت اجتماعي
فقر زدائي
خط فقر
اشتغال - بيکاري
توسعه اجتماعي
بيمه هاي درماني
تامين اجتماعي
سازمانهاونهادهاي حمايتي نهادهاي حمايتي
رفاه اجتماعي
مددکاري
آسيب شناسي خانواده
خشونت
طلاق
خانواده در معرض آسیب
کانون بحرانی
تک سرپرست
بد / بی سرپرست
فرار از منزل
گروههاي آسيب پذير
کودکان
کودک آزاري
کودکان خياباني
کودکان کار
کودکان فراري
کودکان بي - بدسرپرست
نوجوانان
11
جوانان
ازدواج
اشتغال
اوقات فراغت
تحصيل
تقابل نسلها
زنان
تبعيض جنسي
طلاق و حضانت
خشونت عليه زنان
سرپرست خانوار
فعاليتهاي اجتماعي - اقتصادي
انحرافات جنسي
سالمندان
معلولان
نظريه ها و الگوها
اجتماعي - اقتصادي
تورم
حمايتي
اجتماعي - فرهنگي
اجتماعي سياسي
جمعيت شناسي
حقوقي - قوانين
آسيب شناسي محيط زيست
آلودگي ها
بهداشت محيط
ترافيک
حوادث و سوانح
حوادث طبيعي
تخريب محيط زيست

 

 
     

سيستم جامع اطلاع رساني بانك اطلاعات مشکلات اجتماعی ایران

     
   

پایگاه اطلاع رسانی حاضر، شامل مجموعه ای از مقالات سمینارها، نشستها و نشریات علمی کشور در محور مشکلات اجتماعی ایران در زمینه های مختلف: شناخت، بررسی علل و عوامل، پیشگیری، مداخله و ارائه راهکار و درمان در اختیار شما قرار دارد.این پایگاه علاوه بر موارد فوق مجموعه ای از مراکز پژوهشی، درمانی، آموزشی ، حمایتی و مردمی را آدرس دهی کرده .همچنین مراکز فرهنگی و انجمن های تخصصی را در زمینه های فوق آدرس دهی کرده و برای استفاده در اختیار عموم قرار دهد.

پایگاه اطلاعاتی توانبخشی شامل 18 مجموعه   

پایگاه اطلاعاتی مشکلات اجتماعی- شامل 18 مجموعه  

 
   
 

 
 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

  از تمامی کسانی که در این زمینه فعالیت دارند خواهشمند است ما را در تکمیل و بروز رسانی پایگاه یاری نمایند     

مجموعه های فوق به صورت لوح فشرده در دانشگاه موجود است

مدیر بانکهای اطلاعاتی دانشگاه  -  مهندس فاطمه اسكروچي

 

it@uswr.ac.ir    

 
 
 
     

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.